BloombergNEF lyfter alternativa material för vindkraftstorn

Vindkraftstorn i trä är lätta att både montera och transportera, dessutom har de låga utsläpp och stabila råvarupriser. Det skriver analysföretaget BloombergNEF i en ny rapport om hur vindkraftens resursanvändning kan minska.

– Modvion kan hjälpa vindkraftbranschen att bygga klimatneutral vindkraft, sänka kostnaderna och förenkla transporterna av höga vindkraftstorn. Det är ett styrkebesked att BloombergNEF ser potentialen i vindkraftstorn i trä, säger Otto Lundman, vd för träteknologiföretaget Modvion som är medlemmar i Paper Province.

I rapporten ”35 MW Wind Turbines to Lower Material Demand” från oktober 2020 analyserar BloombergNEF den globala vindkraftsmarknaden fram till 2050 och hur materialåtgången kan minska. Bland annat jämför BloombergNEF fördelar och nackdelar med att bygga vindkraftstorn i trä, stål och betong.

Fördelar med trätorn är enligt BloombergNEF låga koldioxidutsläpp, att de är lätta att transportera och montera, väger lite och har stabila råvarupriser. Nackdelarna är att det är en ny teknik med få installationer och att det inte finns en etablerad värdekedja.

– Vi är i full färd med att tillverka trätorn i kommersiell skala, samtidigt som vi bygger upp produktionskapaciteten i hela värdekedjan tillsammans med våra samarbetspartners. Vi är övertygade att trätorn blir en självklarhet för nästa generations vindkraft, säger Otto Lundman.

Första tornet rest och fler på väg

Ett av Modvions trätorn för vindkraft finns utanför Göteborg och används i forskningssyfte. Foto: Modvion

Våren 2020 reste Modvion sitt första trätorn, på Björkö utanför Göteborg. Tornet är 30 meter högt och restes i samarbete med Chalmers tekniska högskola, som använder det tillsammans med Svenskt Vindkraftstekniskt Centrum.

Under 2022 ska Modvion resa det första trätornet i kommersiell skala, ett över 100 meter högt torn, åt Varberg Energi. Modvion har även tecknat avsiktsförklaringar med Vattenfall och Rabbalshede Kraft om vindkrafttorn i trä.

Jämför trä, stål och betong

För- och nackdelar med vindkraftstorn i trä, stål och betong:

  • Trätorn, fördelar: Låga koldioxidutsläpp, lätta att transportera och montera, stabila råvarupriser.
  • Trätorn, nackdelar: Ny teknik med få installationer, värdekedja ej etablerad.
  • Ståltorn, fördelar: Väletablerad leverantörskedja, hög styrka vid samma volym, återvinningsbart.
  • Ståltorn, nackdelar: Stora koldioxidutsläpp, fluktuerande råvarupriser, svåra att transportera på grund av stor basdiameter.
  • Betongtorn, fördelar: Går att producera lokalt, flexibel design, stabila råvarupriser.
  • Betongtorn, nackdelar: Stora koldioxidutsläpp, svåra att transportera och montera, tunga.

Källa: BloombergNEF, sammanställt av Modvion.

BloombergNEF:s rapport ”35 MW Wind Turbines to Lower Material Demand” är tillgänglig för prenumeranter. Läs tidigare artikel från Bloomberg Green om trätorn här.

Klimatneutral vindkraft

Modvions vindkraftstorn byggs i laminerat trä – naturens eget kolfiber – som är starkare än stål vid samma vikt. De byggs i moduler som kan transporteras på allmänna vägar, vilket gör det enklare att bygga högre torn till en lägre kostnad. Den koldioxid som tas upp av träd när de växer lagras i trätornen vilket möjliggör klimatneutral vindkraft. Verksamheten delfinansieras av Energimyndigheten, Västra Götalandsregionen och EU-programmet Horizon 2020 EIC Accelerator.