Björn Sjöstrand prisas för sin forskning – viktig för skogsindustrin

Björn Sjöstrand, universitetslektor i kemiteknik, tilldelades Young Researcher´s Award på Forum för bioekonomi. Han prisades för sin forskning som kan bidra till att pappersfibern kan återvinnas många fler gånger än i dag.
– Det var väldigt roligt att få detta pris, som ger mig möjlighet att ge mig in i ett nytt forskningsfält där min nyfikenhet kommer att var drivkraften, säger Björn Sjöstrand.

Björn Sjöstrands forskning handlar om att bygga upp ny kunskap om förhorning – ett forskningsområde som kan ge skogsindustrin ökade möjligheter att förstå träfiberns förändrade bindningsförmåga vid torkning, så kallad förhorning.

Det är i dag omdebatterat varför förhorning uppstår och vilka mekanismer det rör sig om. Förhorning uppstår när cellulosa i en fiber binder till andra cellulosakedjor inom samma fiber. Detta förhindrar fiberns förmåga att svälla och minskar dess flexibilitet. Flexibla fibrer är viktigt för styrkeegenskaper vid framställningen av kartong och papper.

– Prisutdelare på Forum för bioekonomi var Hans Majestät Konungen, och det kändes väldigt hedrande, säger Björn Sjöstrand. Evenemanget samlade branschfolk och forskningsfinansiärer och var för mig som forskare ett utmärkt tillfälle att nätverka. Jag hoppas att detta kan ge ökade möjligheter till ytterligare forskningsfinansiering i framtiden.

Ökad cirkularitet

Fördelarna med ökad kunskap om förhorning är många. Forskningen kan förhoppningsvis bidra till nya torkstrategier för industrin och därmed skapa möjligheter till fler återvinningscykler och förbättrade produktegenskaper. Förhoppningen är att fibern som i dag kan cirkuleras fem till sju gånger kommer kunna cirkuleras upp till 25 gånger.

– Att använda mindre mängd fibrer men bibehålla produktens styrkeegenskaper innebär mer optimerad användning av råvaran, säger Björn Sjöstrand.

Det är Stiftelsen Gunnar Sundblads forskningsfond som delar ut priset Young Researcher´s Award och priset delas ut till en forskare som forskat i max fem år efter avlagd doktorsexamen. Fonden vill främja den träfiberbaserade industrins utveckling, förnyelse och konkurrenskraft. Fondens styrelse utses av Skogsindustrierna.