Biosorbe inviger ny fabrik och satsar globalt

Nyligen invigde startup-företaget Biosorbe sin första fabrik i Rottneros, Sunne och sätter därmed en helt ny industri på den värmländska kartan. Samtidigt avslöjades att bolaget ingår samarbete som möjliggör att Biosorbe når ut även på den globala marknaden. Paper Province är en av aktörerna som stöttat dem i etableringen av nya fabriken.

Biosorbes gröna och effektiva lösningar är baserade på cellulosa och mikroorganismer och används för att sanera mark, vatten och luft. 21 oktober invigdes deras första fabrik, strategiskt placerad i Rottneros Bruk i Sunne.

Med hjälp av Paper Province kom de för två år sedan i kontakt med massabruket, där de valde att bygga sin pilotanläggning. Avgörande var närheten till skogen och den kompetens och infrastruktur som Värmland och Rottneros Bruk erbjuder. Med den nya produktionsanläggningen kan nu lansering av produkterna ske i industriell skala.

– Vi upplever att Värmland blivit navet i den skogliga bioekonomin och vi vill vara med där det händer. Vi har byggt produktionsanläggningen på Rottneros område där vi effektivt utnyttjar deras spillvärme för att torka produkten, säger bolagets vd Lars-Erik Sjögren.

– Genom Rottneros får vi även närhet till pappersmassa samt tillgång till kompetensen och resurserna i klustret via Regionen och Paper Province, fortsätter han.

Biosorbes lösningar är baserade på cellulosa och mikroorganismer och används för att sanera mark, vatten och luft.

Ny industri skapar tillväxt i regionen

Rottneros, som sedan länge haft ett starkt innovationstänk, ser mycket positivt på Biosorbes etablering.

– Vi vill vara ett nav i samhället för hållbara innovationer inom skogsindustrin. Vi jobbar för att bli en hållbar del av samhället och vill gärna att andra drar nytta av våra restprodukter, säger Lennart Eberleh, vd på Rottneros.

Planen är att Biosorbes nya fabrik på sikt ska sysselsätta ett tiotal personer. Lars-Erik Sjögren ser framför sig en stor marknad för sanering av små och stora oljespill och även oljesanering ute i haven.

– Det är med stor glädje och stolthet som Biosorbe idag på allvar startar produktionen och med det lansering av flera produkter till marknaden. Med vår bas i Värmland vill vi hjälpa till att sätta regionen på världskartan, säger bolaget ordförande Johan Bennarsten.

Biosorbe och Ekman & Co AB inleder samarbete

Samma dag som invigningen hölls avslöjades att Biosorbe undertecknat ett samarbetsavtal med Ekman & Co AB gällande global försäljning, marknadsföring och logistik av Biosorbes produkter.

Bolagens gemensamma satsning och samarbete möjliggör att Biosorbe kan nå ut på den globala marknaden. För Ekman innebär Biosorbes produkter och innovationer att man fortsätter att satsa för en mer hållbar framtid.

– Ekmans globala närvaro gör att Biosorbe över en natt har representanter runt om i världen med en stor lokal marknadskännedom, säger Biosorbes vd, Lars-Erik Sjögren.

 

Ekman & Co AB (”Ekman”) är ett handelshus sedan 1802 med rötterna i Värmland. Ekman är idag ett globalt bolag med kontor i 40 länder och finns representerade i över 100 länder. Bolagets fokus är på skogsindustriprodukter såsom pappersmassa, kartong, papper och återvunna material.