BioShare ser en ny marknad för kraftvärmeverken

BioShare är ett av Paper Province nyaste medlemsföretag. Ett teknikutvecklingsbolag med en spännande affärsidé. ”Målsättningen är att stöpa om kraftvärmesektorn till att bli något mer, att växa och bidra till en grön omställning med mer än bara kraft och värme”, säger BioShares grundare Christer Gustavsson.

Christer Gustavsson ser på kraftvärmeanläggningarna med nya ögon.

– Det finns närmare hundra stora kraftvärmepannor i Sverige som står och går, men som skulle kunna göra så mycket mer.

Han var tidigare processkonsult och affärsområdesansvarig för bioraffinering på Pöyry. Stor erfarenhet av branschen fick han även under fem år som industridoktorand på Karlstads universitet.

– Min forskningsfråga handlade om hur man kan tänka nytt och använda förbränningsanläggningarna på ett annat sätt. Inte bara elda för att få värme och el. Jag studerade olika tekniska alternativ och presenterade det i en avhandling i slutet av 2016.

Christer tyckte att frågan var så intressant att han ville ta den vidare. Han startade BioShare i april 2017 och arbetar nu med att utveckla tekniker och processer.

Varför ska kraftvärmeverken anlita dig?
– För att få ett nytt ben att stå på, öka sina intäkter och bli mindre konjunkturkänsliga. Och för att vara med och bidra till en grön omställning. Många av förbränningsanläggningarna är kommunala och har ofta ett uppdrag att de ska verka för klimatsmarta åtgärder.

Vad kan de producera förutom el och värme?
– Jag fokuserar i första hand på drivmedel och kemikalier. Men inom den avgränsningen finns många möjligheter. Det beror på hur kraftvärmeproprocessen ser ut, hur stor kapacitet de har, vilka råvaror de använder och hur anläggningen utnyttjas under året.

Hur marknadsför du dig?
– Det finns ingen färdig marknad för det här. Jag måste börja med att övertyga kraftvärmeverken om att prova, vilket i första skedet kan handla om att ta fram indikativa intäkter och kostnader. Man kan säga att de nya processerna blir för kraftvärmebolagen lite som att ha en inneboende. Jag utformar mina processer så att de samutnyttjar det som redan finns. Min övertygelse är att man blir mer kostnadseffektiv på det sättet.

Ett drygt halvår har gått sedan du startade sitt bolag. Hur har det gått?
– Det har gått bra. Jag har haft bra samtal med presumtiva kunder och känner ett stort stöd från den här regionen. Jag hoppas kunna börja arbeta mer konkret med utvecklandet av en första anläggning under det här året.

Image

Marja Wängestam

Kommunikatör

+46(0)734-22 82 09

marja.wangestam@paperprovince.com