Bioplast och vätgas av bioslam

Ett trettiotal deltagare slöt upp vid energimötet för Paper Province medlemmar härom veckan. Fem olika energiprojekt presenterades och därefter följde grupparbeten där deltagarna diskuterade varje projekt lite mera ingående. Ett forskningsprojekt som rönte särskilt intresse från många deltagare var “Nya biomaterial ur skogsindustriella restprodukter, där Paper Province deltar tillsammans med Rise, Promiko och Karlstads universitet. Forskaren Maria Sandberg presenterade hur det ska göras bioplast och vätgas av bioslam.