BioLyftet kommer till Värmland! Kostnadsfri utbildning om hållbara material

I juni kommer populära BioLyftet till Karlstad. Två utbildningsdagar för företag som vill höja sin kunskap om biobaserade och återvunna material.

– Hållbara material tar allt större marknadsandelar och många av de stora företagen har redan börjat ställa om. Företag som ligger i framkant kommer att ha konkurrensfördelar, så det gäller att vara med nu.

Det sa Erik Perzon från RISE Research Institutes of Sweden vid ett frukostseminarium i Karlstad den 7 april. Erik var på plats för att berätta om utbildningssatsningen BioLyftet, som hjälper företag att gå över till hållbara material. 4 och 12 juni kommer kursen till Karlstad och platserna börjar redan att fyllas upp.

Hållbarhetstrend som inte går att ducka för

– Både FN och EU har miljöfrågorna som topprioritet och vi måste börja använda material på nya sätt. Som biobaserat, återvunnet och återvinningsbart, berättade Erik Perzon på frukostträffen som samlade ett 30-tal intresserade på Innovation Park.

För att understryka sitt budskap visade Erik upp en strategi från en stor global återförsäljare av textilbaserade konsumentprodukter. År 2030 ska bolagets hela utbud vara återvunnet eller biobaserat.

Men det kan vara svårt att själv avgöra vilken väg som passar bäst för just din verksamhet. Ska du satsa på biobaserat, återvunnet eller återvinningsbart? Och vilka miljökrav påverkar din verksamhet? Det får du lära dig på BioLyftet. Enda insatsen är ditt engagemang.

– Det här är en jättestark trend som inte går att ducka för. Oavsett om ni är underleverantörer eller återförsäljare så kommer ni att påverkas av miljökraven. Konsumenterna kommer att förvänta sig hållbara lösningar. Det innebär utmaningar, men öppnar också stora möjligheter för den som är med i omställningen i ett tidigt skede.

Hjälp vidare

Den kostnadsfria utbildningen prioriterar små och medelstora företag och ger deltagarna konkreta verktyg att komma framåt i omställningen till hållbara material. Även företag och organisationer som upphandlar varor och tjänster har nytta av att delta. Dagarna leds av Erik Perzon och ett antal materialexperter som finns på plats för att hjälpa ditt företag framåt på hållbarhetsresan.

Vill du se till att ditt företag inte hamnar på efterkälken i den gröna omställningen? Anmäl dig då till BioLyftet i Karlstad 4 och 12 juni >. Under länken finns också mer information om utbildningen.

 

Image

Annica Åman

Communications Manager and Team Leader

+46 (0)70 250 94 43

annica.aman@paperprovince.com