Biokol kan få våra skogar att växa bättre

Genom att plantera tallplantor i krukor med jord berikad med biokol har det visat sig att tillväxten ökar markant. Biokolen, från pappers-och massabrukens restprodukter, skapar därmed även stor potential att kunna snabba på tillväxten ute i våra skogar.

Allt som man kan göra av olja kan man göra av träd. Det ger trädet en växande roll i vårt miljömedvetna samhälle som strävar mot hållbarhet. Vi har mer skog nu än någonsin tack vare god skogsvård men strävan mot förbättring pågår alltid.

Det ettåriga projektet NärSkog, har studerat möjligheterna att använda sig av bioslam och aska för att tillföra näring och binda vätska vid plantering av tallplantor. Nu står resultatet klart. Efter att ha odlat i labbmiljö kan man konstatera förbättrad tillväxt.
– Biokolen har gjort så att plantorna har växt snabbare, konstaterar Magnus Persson, innovationsrådgivare på Paper Province.

Binder vätska och ger näring

NärSkog syftar till att verifiera möjligheten att recirkulera restprodukter från massa- och pappersframställningen tillbaka till skogen.

Genom att förädla restprodukter, som askor, bio- och fiberslam till en näringspellets, kan mängden avfall på bruken minska. Pelletsen i sin tur kan få markförsurningar att minska, en större andel plant att överleva torka – då kolen binder vätska och den kan få skogstillväxten att öka.

– Vi är hoppfulla att kunna driva projektet vidare och kunna leverera en bra produkt, säger Maria Sandberg, Karlstads universitet.

Projektdeltagarna, bestående av Karlstads universitet, Stora Enso Skoghalls bruk, Mellanskog, Econova, Skogsstyrelsen och Paper Province, kommer att skicka in en ansökan för fortsättning av studierna, med mål mot storskalig tillverkning av biokol till våra skogar.