Statistik

I Sverige är vi starka inom skogsindustri och den skogliga bioekonomin. Vill du veta mer om bioekonomi på nationell och regional nivå och jämföra hur Värmland står sig gentemot andra regioner? Då ska du kika mer här.

70 procent av Sveriges yta består av skogsmark, 80 procent av den brukas. Men bara en procent avverkas varje år. 70 000 personer i Sverige är direkt anställda inom skogsnäringen. Sverige är världens femte största exportör av massa, papper och sågade trävaror.

I Värmland består bioekonomin till 50 procent av trä, papper och massa. Cirka 20 procent kommer från jordbruk och livsmedelsproduktion, 13 procent från skogsbruk och 6 procent från maskintillverkning för bioekonomin.

Vill du veta mer om bioekonomi på nationell och regional nivå och jämföra hur Värmland står sig gentemot andra regioner? Ta då del av den interaktiva rapporten Fördelning av bioekonomin i Sverige. Underlaget är framtaget av Bioekonomi – regioner i samverkan ihop med Statistikmyndigheten SCB.