Kommande BioBoosetrs-hackathon

Som startup-bolag, innovatör, forskare, organisation eller företag har du möjlighet att knyta nya kontakter, få nya kunskaper, inleda utvecklingsarbeten och inleda nya affärsmöjligheter. Genom att skicka in ditt lösningsförslag till något av dessa hackathon kan du även bidra till en mer hållbar omställning av samhället.

Under våren arrangeras fem innovationstävlingar i form av hackathons. Dessa handlar inte om programmering och pågår inte enbart under ett dygn eller två som man vanligtvis förknippar dem med. Ett BioBoosters-hackathon sträcker sig över en längre tid om berör flera olika områden inom cirkularitet och hållbarutveckling. Till samtliga hackathon söks det lösningar. Genom att delta öppnar skapar du många nya affärskontakter och därigenom affärsmöjligheter. Som vinnare får du möjlighet att utveckla din lösning tillsammans med företaget som är i behov av den. Meningen är att det ska leda till gynnsamma affärer för båda parter.

Samtliga hackathon genomförs inom satsningen BioBoosters som omfattar nio regioner från sju länder kring Östersjön. Läs mer om det här.

Väljs din lösning ut till ett hackathon utomlands kommer din resa att finansieras av BioBoosters.

Företagen och utmaningar som söker lösningar

Targi Kielce Hackathon
Utmaning: Finna en cirkulär och/eller biobaserad ersättning till deras utställningsmattor av polypropen.
Uppdragsgivare: Targi Kielce (Polen), en av Europas ledande mässarrangörer.
Sista ansökningsdag: 29 februari
Kick-off: 14 feb
Hackaton days: 10-11 april
Läs mer: Om uppdraget.

CosunBeetHackathon
Utmaning: Finna ett användningsområde för att skapa ett högre värde av resterna från odlingen av deras sockerbetor.
Uppdragsgivare: Cosun Beet (Tyskland)
Sista ansökningsdag: 1 mars
Kick-off: 14 mars
Hackaton days: 16-17 april
Läs mer: Om utmaningen. www.witeno.com/projekte/bioboosters/

Fibenol Hackathon – Wood to Food (Estland)
Utmaning: Finna nya värdefulla tillämpningar för lignin och cellulosabaserat socker för produktion av livsmedel och/eller foder.

Fibenol har en årlig produktionskapacitet på 6,5 ton lignin, 20 ton cellulosasocker och specialcellulosa. Med tanke på den växande världsbefolkningen och högre efterfrågan på livsmedel och foder önskar de finna ett “matnyttigt” sätt att använda råvaran för att möta detta behov. Frågan är hur det kan göras.

Sista ansökningsdag: 20 mars
Kick-off: April 5, 2024
Hackaton days: 25-26 april
Contact: katrin.kepp@emu.ee
Läs mer om utmaningen och deltagandet här.

Võiste Hackathon
Utmaning: Finna ett användningsområde som kan skapa ett mervärde av rester från en stor tomatodling.

Uppdragsgivare: Võiste (Estland)
Sista ansökningsdag: 22 mars
Kick-off: 12 april
Hackaton days: 16-17 maj
Läs mer om utmaningen och deltagandet här.

Nando Hackathon (Litauen)
Utmaning: Finna effektiva metoder för att minska övergödning vid jordbruk.
Sista ansökningsdag: 21 mars
Kick-off: 8 april
Hackaton days: 24-25 april
Läs mer om utmaningen och deltagandet här.
Kontaktperson: Antanas PopieraSunrise tech Park, antanas@ssmtp.lt, +37065819240