Biobaserad olja effektiviserar flistransporter vintertid

En olja som underlättar lossning efter transport av flis vid kallare temperaturer har testats i ett pilotprojekt. Testet visar att produkten spar tid och gör transporterna mer effektiva.

Att transportera gods vintertid kan vara en utmaning ur flera perspektiv. En aspekt som kan ställa till det är när det som transporteras fryser under själva transporten vid minusgrader. Det medför att det blir svårare och mer tidskrävande att lossa.

Per Wiklund och Erik Josephsson, Biobase Sweden.

– Problemet framträder när man har transporterat sitt gods, ska lasta av det och det har frusit fast på flaket, säger Per Wiklund, grundare Biobase Sweden.

För att lösa problemet har Biobase tagit fram en olja som sprayas på insidan av de ytor där godset ska lastas, en så kallad släppolja.

– Du behandlar ditt flak eller din container med vår produkt, Bio-Relo W, som är både biobaserad och bionedbrytbar. Hittills har vi sett väldigt goda resultat, säger Erik Josephsson, vd Biobase Sweden.

Samarbete mellan aktörer

Bio-Relo W, har testats tillsammans med VSV/Unite som sysslar med transporter inom skogsindustrin.  Idag har de hela mellansverige och vissa delar av Norge som sitt upptagningsområde. 

Efter att ha testat släppoljan vid transporter av flis är även de nöjda med resultatet.

Släppoljan har testats på flistransporter.

– Vi insåg att problemet med fastfrusen last är mycket större än vi trodde. En chaufför lägger mellan 45 minuter och en timme på att skrapa av sin flisbil vid varje avlastningstillfälle vid kallare temperaturer, säger Hanna Kipatsi, hållbarhetsansvarig, VSV/Unite.

Flera fördelar 

Att lasten släpper direkt utan någon större handpåläggning medför flera, riktigt stora fördelar. Bland annat ur arbetsmiljöperspektiv då det är ett riskfyllt och fysiskt påfrestande moment för åkaren att hacka loss flisen från flaket. 

– Dessutom räknade vi ut att vi kan spara totalt 72 dygn per år om alla våra entreprenörer hade sluppit den tiden det tar att skrapa sina transporter. Det är tid de istället hade kunnat lägga på att transportera gods, säger Hanna Kipatsi.

Klustret skapar samarbeten

Oljan kan användas på fler material än flis och även på andra typer av fordon. 

Christina Lundqvist och Hanna Kipatsi, VSV/Unite.

– Vi ser vinster av att kunna använda den här produkten ur såväl ett ekonomiskt som effektivitets- och hållbarhetsperspektiv, säger Christina Lundqvist, marknads- och kommunikationsansvarig, VSV/Unite.

Både VSV/Unite och Biobase Sweden är medlemmar i Paper Province och det är medlemskapet som gjort att samarbetet blivit av.

– Vi vill jobba med industrin och att vi fått till det här samarbetet är otroligt viktigt för oss. Via klustret har vi hittat företag som delar samma vision som vi gör, säger Erik Josephsson.