BillerudKorsnäs blir Billerud

BillerudKorsnäs har förenklat sitt namn till Billerud för att tillmötesgå sina internationella kunders behov. Namnbytet är helt i linje med företagets strategi att expandera i Nordamerika och att fortsätta driva hållbar tillväxt på globala marknader.

– Vi är nu redo att möta framtidens utmaningar som ett företag: Billerud. För ett år sedan satte vi en tydlig strategi med syftet att uppnå lönsam och hållbar försäljningstillväxt fram till år 2030 och att växa i Nordamerika. Namnbytet är ett naturligt steg på den resan, säger Christoph Michalski, vd och koncernchef på Billerud.

Namnförenklingen omfattar alla bruk och försäljningskontor inom koncernen.

Billeruds hemsida nås nu från billerud.se