Betydande miljöförändringar sker i grupp

För att lyckas genomföra större och långvariga förändringar för miljön krävs en kraftsamling. Många måste engagera sig, inte bara i tanke utan med handling. En viktig nyckel för att uppnå mer långvariga resultat är kunskap om människors psykologiska natur, menar klimatpsykologen Kali Andersson.

För att minska klimatpåverkan och skona miljön krävs stora och långvariga förändringar. Det räcker till exempel inte att världen slutar att tillverka sugrör för att göra en betydande skillnad i haven som invaderas av plast.

– Sugrören utgör 0,3 procent av all plast i haven medan 50 procent består av gamla fiskenät. För att nå stora betydande förändringar måste resurserna satsas rätt.

Tanke blir sällan handling

För att värna om miljön behöver vi ändra hur vi lever och beter oss. Men förändringar av livsstilsval, organisatoriska och samhälleliga är svåra att göra, det krävs förståelse för hur människor fungerar och vad som påverkar de val vi gör.

Klimatpsykologer har konstaterat att vi främst styrs av yttre faktorer som ekonomi, konsekvenser och socialt tryck när det kommer till vårt agerande. Dessutom står närmare 120 tankefällor i vägen för förändring som gynnar miljön. En av dem är informationsglappet:

– Ett exempel på det är att 96 procent av de som tillfrågades tyckte att det var viktigt att plocka upp skräp, men att endast en procent faktiskt gjorde det i ett verkligt test, säger Kali.

Stora förändringar sker i grupp

Så för att göra skillnad måste fler gå från tanke till handling.

– Som individ är det ganska lätt att göra förändringar som innebär mindre eller mer kortsiktiga förbättringar för miljön. Som att byta en glödlampa eller sluta flyga. Men går vi istället ihop kan vi uppnå större och mer långsiktiga förändringar. Vi kan till exempel arbeta för lagförändringar som innebär stor och långvarig förbättring, säger Kali.

Hon konstaterar att även små förändringar är bra, men för att uppnå stora effekter behöver vi kraftsamla. För tillsammans kan vi göra större skillnad för miljön.