Best Practice till Teknikcollege Värmland

Samverkansföretagen inom Teknikcollege Värmland är utsedda till Best practice för deras starka och aktiva engagemang för regionens industrirelevanta utbildningar. De har tagit en aktiv roll i att påverka förutsättningarna för industrirelevanta utbildningar och för att säkra sin framtida kompetensförsörjning.  Under årets första månader har regional och lokala styrgrupper visat stort engagemang för de tekniskt inriktade utbildningarna i regionen. I Säffle-Åmål satsar kommun och företag nu på att utveckla det tidigare nedläggningshotade industritekniska programmet efter högljudda protester från den lokala styrgruppen. Samtidigt skrev styrgruppen i Hagfors en debattartikel kring det framtida behovet av kompetens inom industrin. Syftet var att uppmärksamma allmänheten och föräldrar om karriärmöjligheterna inom teknik- och industrisektorn inför gymnasievalet.
Värmland är ett gott exempel som visar på vilken påverkanskraft som ges när näringsliv och skola samverkar. Kvartalsvis utser Teknikcollege styrelsens arbetsutskott ett Best practice från regionerna som visar särskilt goda exempel på samverkan utifrån kriterierna samt föreningens prioriterade områden och där regionen också fått bra genomslagskraft hos media.
http://teknikcollege.se/