Besök i Tartu för internationellt samarbete

Förra veckan var vi på besök i Tartu, Estland för att delta under mässan sTARTUp Days, som samlade över 3 500 personer med entreprenörsanda för att fira företagsamhet, och träffa våra internationella projektpartners i BioBoosters.

Besöket var även en del i arbetet med vidareutvecklingen av den hackathonmodell som 19 regioner i sju olika länder nu arbetar för att optimera. Målet är att finna det bästa sättet att koppla ihop företags utmaningar med andra företags lösningar för att skapa innovativa, gemensamma, utvecklingsarbeten som kan resultera i mer hållbara produkter och lösningar. Ett exempel på detta är Moelvens hackathon som arrangerades av Paper Province och Moelven Wood i höstas då de sökte en ny förpackningslösning. Något de framgångsrikt lyckades finna.

Nu gör sig ytterligare tre företag redo för hackathon. De söker därmed innovatör, startup, forskare och företag som har potentiella lösningar eller idéer som passar deras utmaningar.

Två av företagen söker nya lösningar för att skapa värde av restavfall – det ena från sockerbetor och det andra från tomatodling. Den tredje utmaningen kommer från ett av Polens största event- och konferenscenter som söker nya golvmattor till sina hallar. Allt i hållbarhetens tecken!

MoelvenHackathon gav pris

Paper Province fick även äran att ta emot ett pris från BioBoosters för insatserna under MoelvenHackathon.

Läs mer om:
Moelven Hackathon
Projektet BioBoosters 
Võiste Hackathon – Making use of residual biomass from greenhouses
CosunBeetHackathon – Transforming Sugar Beet Residues