Bara en vecka kvar att ansöka om stöd till klimatsmarta investeringar

Missa inte sista chansen att ansöka om bidrag i Klimatklivet. Den 27 september är sista ansökningsdag. Vårt medlemsföretag BillerudKorsnäs Gruvöns bruk är ett av de företag som fått stöd beviljat. De fick halva investeringskostnaden för nya laddstationer till brukets personal och besöksparkering. “Det är enkelt och smidigt att ansöka”, säger Anders von Dolwitz, processingenjör på BillerudKorsnäs Gruvöns bruk.

Klimatklivet är ett statligt investeringsstöd till kommuner, landsting, företag och organisationer i syfte att minska utsläppen av växthusgaser. I dagsläget är det mycket osäkert om det blir någon fortsättning på den statliga stödformen innan regeringsbildningen är klar.

Öppet till 27 september

Ansökningar till Klimatklivet kan till exempel handla om att få bort fossila bränslen, satsa på biogas eller producera biobränsle.

– Sommarens extrema väder är ett exempel på hur klimatförändringarna påverkar oss. Det visar på behovet av att öka takten för att minska utsläppen. Om vi ska nå klimatmålen är det viktigt att fler ställer om till klimatsmarta lösningar, säger Nanna Wikholm, projektledare för Klimatklivet på Naturvårdsverket.

Fram till den 27 september klockan 17.00 är ansökningstiden öppen. De åtgärder som beviljas stöd kan få upp till hundra procent av investeringskostnaden. Sammanlagt finns 1,7 miljarder kronor att ta del av under 2018.

Startklara åtgärder

För att ha en chans att få stödet beviljat måste ansökan handla om åtgärder som är startklara och det ska finnas en tydlig redogörelse för hur de ska genomföras. Runt hälften av ansökningarna som hittills kommit in handlar om laddstationer till elbilar. Vårt medlemsföretag BillerudKorsnäs Gruvöns Bruk är en av dem som fått stöd.

– Syftet är att förbättra förutsättningarna för klimatet, säger Anders von Dolwitz.

För att marknadsföra Klimatklivet till sina medlemmar har klustret IUC / Stål & Verskstad intervjuat Anders von Dolwitz. Hör honom berätta mer här:

 

Exempel på åtgärder som kan få stöd:

  • fasa ut fossil energi genom energikonvertering
  • anlägga biogasanläggningar för fordonsbränsle
  • tillvarata spillvärme eller deponigas
  • anlägga tankstationer för förnybara drivmedel
  • installera laddstationer för elfordon
  • minska mängden avfall genom cirkulära system
  • investera i fordon som drivs med ickefossila bränslen

Här hittar du information om Klimatklivet och hur du ansöker:

Klimatklivet – stöd till klimatinvesteringar (Naturvårdsverkets webbplats)

Klimatinvesteringsstöd (Länsstyrelsen Värmlands webbplats)