Bäckhammars Algbruk invigt

Den 27 maj invigdes Bäckhammars Algbruk av Värmlands landshövding Kenneth Johansson. En unik anläggning där mikroalger odlas vilka effektivt tar hand om närsalter i brukens avloppsvatten och binder koldioxid ur rökgaserna.  Därefter utvinns bioolja, som kan raffineras till exempelvis biodiesel, bioplaster och smörjolja. Spillvärmen nyttjas för att hålla odlingen på lagom temperatur. Målet med projektet är att på ett hållbart sätt producera algbiomassa med hjälp av outnyttjade resurser vid ett massa- och pappersbruk och utvinna bioolja för analys av användbarhet.– Nordic Paper Bäckhammar var mycket intresserade av att alganläggningen hamnade hos dom och samarbetet fungerar jättebra, berättar Niklas Strömberg, forskare på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
Projek­tet leds av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, med hjälp av The Paper Province, Nordic Paper Bäckhammar samt elva andra aktörer från näringsliv, akademi och offentlighet. Projektet finansieras av Vinnova, Å-Forsk samt Region Värmland. Nordic Paper Bäckhammar är ett av medlemsföretagen i The Paper Province.
Vill du veta mer om projektet, kontakta innovationsrådgivare Magnus Persson, The Paper Province, på tel: 054-24 04 65.