Avtal banar väg för en fossilfri fordonsflotta

RenFuel som tillverkar miljövänliga drivmedel inleder ett samarbete med Rottneros. Under 2018 ska Rottneros börja leveranser av lignin från sitt massabruk i Vallvik utanför Söderhamn till RenFuels test- och pilotanläggning i Bäckhammar.

RenFuel ska använda ligninet till produktionen av ligninoljan Lignol som kan raffineras till förnybar bensin och diesel och därmed ersätta fossil olja.

Tillvaratagandet av ligninet, som kommer från svartlut, gynnar alla parter; det leder till att Lignol kan framställas i större skala och att produktionskapaciteten och därmed lönsamheten i pappers- och massaindustrin kan öka.

– Det är ett viktigt steg för oss för att ytterligare stärka Sveriges bioekonomi, där massaindustrin redan idag utgör en viktig del, säger Lennart Eberleh, vd på Rottneros.

Finansieras av energimyndigheten

RenFuel började framställning av Lignol i pilotanläggningen i Bäckhammar i våras. Samarbetet med Rottneros innebär att de har lignintillgången säkrad för ökad framställning av bioolja och står redo att möta en växande efterfrågan på miljövänliga drivmedel.

– Vår produkt Lignol är en nyckel till att nå målet om en fossilfri fordonsflotta till 2030. Användningen av svartlut stärker ytterligare Lignolens potential som klimateffektivt drivmedel, säger Sven Löchen, vd för RenFuel.

Pilotanläggningen i Bäckhammar finansieras genom ett anslag på 71 miljoner kronor från energimyndigheten.