Avsalumassa från Gruvön och Karlsborg godkänd för internationell miljömärkning

Avsalumassa från produktionsenheterna Gruvön och Karlsborg har blivit granskade och godkända av Svanen och EU Ecolabel för användning i papper med motsvarande miljömärkning. För att leva upp till märkningen krävs att produktionen uppfyller en rad kriterier kring kemikalieinnehåll, vatten-och energiförbrukning, utsläpp till luft, vatten och mark och avfall.  – BillerudKorsnäs utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid och att vi nu ytterligare stärker erbjudandet till våra kunder genom att skapa nya möjligheter för utveckling av deras produkter är naturligtvis mycket positivt för både dem och oss”. Säger Eva Ekholm-Stenberg, Sustainability Development BillerudKorsnäs.