Autotech växer mot offentlig sektor

Autotech Teknikinformation har senaste tiden vunnit flera offentliga upphandlingar mot statliga myndigheter, bl.a. Försvarets Materielverk, Svenska Kraftnät, Jordbruksverket och senast Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).  Försvarets Materielverk (FMV) har under tjugo år varit en kund till Autotech. Det nya ramavtalet avser tekniska skribenter och gäller i 1,5 år med möjlighet till förlängning i ytterligare 2,5 år.
Svenska Kraftnät är en myndighet som förvaltar svenska statens stamnät för elkraft. Myndigheten är även systemansvarig för el- och naturgasförsörjningen i Sverige. Med Svenska Kraftnät har Autotech nu tecknat ett tvåårigt avtal med möjlighet till förlängning till 2018. Autotech tillhandahåller i detta fall teknikinformatörer, dokumentationsansvariga samt verksamhetsutvecklare. – Vi har de senaste åren arbetat med anläggningsdokumentation mot ett flertal stora kunder.
Ramavtalet mot Jordbruksverket är exklusivt och avser produktion av e-utbildningar till myndigheten under 2014, avtalet kan förlängas fram till 2017. Ramavtalet mot Sveriges Kommuner och Landsting avser produktion av e-utbildningar och tillhörande tjänster till myndigheten fram till april 2016, avtalet kan sen förlängas ytterligare två år.
Autotech Teknikinformation är ett rikstäckande konsultföretag inom området teknikinformation. Vi har hjälpt svensk industri med dokumentation, animationer och utbildningsmaterial i över 20 år. Autotech har idag kontor i Karlstad , Boliden, Skellefteå, Sundsvall, Stockholm, Boden och Göteborg. I företagsgruppen arbetar ett femtiotal konsulter.
För mer information, se www.autotech.se