Sökresultat

Du har sökt på: ""

Pappersfiber kan återvinnas 25 gånger

16 juni, 2022

Enligt en ny undersökning kan pappersfiber återvinnas med bra kvalitet upp till 25 gånger. Det är mer än tre gånger så mycket som tidigare uppskattningar visat.  Av det papper som konsumeras i Sverige återvinns 80 procent av pappersförpackningarna, 95 procent av tidningarna och 77 procent av grafiskt papper. Endast förpackningsmängden motsvara 28 Globen fyllda från…

Läs mer

Unik process för utvinning av biomassa har invigts

1 juni, 2022

Den 24 maj var en stor dag för våra medlemmar Lixea. Då invigdes deras pilotmaskin för separation av biomassa i form av cellulosa och lignin. Dagen till ära samlades närmare 70 personer från olika delar av Europa. Lixea är ett Londonbaserat företag som har utvecklat en process för att utvinna biomaterial med hjälp av saltlösning….

Läs mer

Branschträff med starkt nätverkande

31 maj, 2022

Den 24 maj samlades mer än 130 personer med koppling till skogsindustrin på Papermakers Night. Bland gästerna fanns allt från enmansföretag till stora internationella bolag. Det var ett ypperligt tillfälle att skapa nya affärskontakter. Papermakers Night är en inspirerande branschträff för den skogliga bioekonomin som Paper Province arrangerar två gånger per år. Huvudtalare under kvällen…

Läs mer

Skogen prioriteras i regional miljonsatsning

13 maj, 2022

Under sju år kommer Region Värmland och Karlstads universitet att investera 140 miljoner kronor för att stärka forskningen inom sju prioriterade områden. Ett av dem är Paper Province kärna – skoglig bioekonomi. Hur kan varje fällt träd tas till vara på, från rot till topp, och samtidigt skapa ett så högt värde som möjligt? Och…

Läs mer

Utlysning: Småföretags digitala utveckling

Vill du vara med och vidareutveckla och testa metoder, arbetssätt och verktyg för att öka småföretagens digitala säkerhet? Nu kan innovations- och företagsfrämjande organisationer söka finansiering genom Tillväxtverket för att driva utvecklings­projekt för att stärka företagens affärsstrategiska arbete för en säker digitalisering. Projektägare ges samtidigt en möjlighet att söka pengar för kompetensutveckling av egen personal….

Läs mer

Skogsindustrin skapar klimatnytta för hela Sverige

3 maj, 2022

Under de senaste 30 åren har det aktiva skogsbruket ökat med 46 procent trots att den avverkad skogsytan är så gott som samma. Samtidigt bidrar skogsnäringen i dag till en klimatnytta som är dubbelt så stor som hela landets klimatutsläpp. Skogsindustriernas nya rapport, svensk skogsnärings klimateffekt 1990–2020, visar tydligt att skogsnäringen spelar en viktig roll…

Läs mer

”Var en abborre i Värmland i stället för en mygglarv i Stockholm”

26 april, 2022

Som nyetablerat företag finns det många strategiska val att göra, ett av dem är vart man väljer att slå ner rötterna. Med en mycket stark koppling till skogsindustrin är Värmland ett bra val för idébärare som vill utveckla sina produkter och tjänster kopplade till skogens resurser och industrin som kommer med den. Bland stöttepelarna i…

Läs mer

Lixeas lärdomar som startup – här är deras bästa råd

8 april, 2022

Lixea är ett startup-företag som slagit rot hos LignoCity, söder om Kristinehamn, för att bygga sin pilotanläggning. Deras bästa råd till andra startup-företag är att redan från början ha teknisk och kommersiell kompetens inom företaget. Lixea har utvecklat en ny process som med hjälp av miljövänliga lösningsmedel, så kallade jonvätskor, kan omvandla träavfall och jordbruksrester…

Läs mer

Nu ska skogsråvaran lignin göras luktfri

17 mars, 2022

Inom skogsindustrin finns en stor tillgång till underutnyttjat lignin. En av orsakerna är dess lukt. Men nu investerar RISE i en testanläggning för utvecklingsarbetet som förväntas öppna upp nya marknader för ligninprodukter, som exempelvis ersättning för fossila råvaror i plaster. Lignin kan beskrivas som skogens naturliga klister. Det är en biprodukt från pappers- och massaindustrin…

Läs mer

Den första fossilfria möbelskivan når snart marknaden

8 februari, 2022

Genom ett samarbete mellan Stora Enso och finska plywood tillverkaren Koskisen finns nu en helt biobaserade möbelskiva, speciellt framtagen för möbeltillverkning. Strävan mot att utveckla helt fossilfria lösningar är stor. Det är dock få som lyckats gå hela vägen – att helt bli fossilfria. Oftast behövs bestryknings- eller bindemedel som inte till fullo uppnår målen. Men…

Läs mer