Sökresultat

Du har sökt på: ""

Bröderna som brandsäkrar byggnader

Eld & Vatten erbjuder tekniska brandskyddslösningar för byggnader. Nu blir de medlemmar i Paper Province för att utbyta kunskap och bredda sitt nätverk inom träbyggnation. – Vi vill med vårt företag förmedla att det finns brandsäkra sätt att bygga i trä, säger strategichef Erik Wahlström.  Att det var just brandsäkerhet som de tre bröderna Erik, Björn och…

Läs mer

Rottneros – morgondagens massabruk

Vårt medlemsföretag Rottneros är det innovativa massabruket med ett starkt affärstänk. Vi ringde upp för att få en inblick i deras verksamhet samt för att höra om deras satsning Rottneros Packaging, som nyligen lanserade sina unika formpressade fibertråg för färskmat och takeaway. Paper Province hade inte varit någonting utan alla våra drygt hundra medlemsföretag. I…

Läs mer

Paper Province stöttar forskning om korslimmat trä

Forskaren Johan Vessby på Karlstads universitet har blivit beviljad pengar av Paper Province för att undersöka användningsområden för restprodukter av korslimmat trä i syfte att utveckla det industriella träbyggandet. I Sverige har vi god tillgång till träråvara och lång erfarenhet av träbyggnation. Att bygga i trä har många miljöfördelar. Det är ett förnybart och miljövänligt material som…

Läs mer

Stor satsning på kommersiella tillämpningar med grönt grafen

Bright Day Graphene och RISE har beviljats SEK 2,5 miljoner i stöd från Vinnova i Utlysningen Hypotesprövning BioInnovation steg 2 för att utveckla applikationer av grönt grafen. Nu ska de tillsammans med OptiPack titta på det gröna grafenets potential som förpackningsbarriär, samt utforska möjligheten att genom en beläggning skapa en antibakteriell yta tillsammans med Alfa Laval. …

Läs mer

Stor satsning på gröna testbäddar gynnar övergången till det fossilfria

Skogsindustrin och gröna innovationer i hela landet främjas när testbäddar inom bioraffinaderi planeras att utvecklas med start 2021. Sverige är idag internationellt ledande inom skoglig bioekonomi med visionen att bli världens första fossilfria välfärdsnation. För att lyckas med det sistnämnda krävs en samlad industriell pilot- och demonstrationsmiljö där innovatörer, entreprenörer, marknadsförare och forskare tar ett…

Läs mer