Sökresultat

Du har sökt på: ""

Jämställdheten fortsatt en utmaning för skogsnäringarna

Bara en fjärdedel av de som är anställda inom skogsbranschen är i dag kvinnor. – Jag vet att den här frågan är högt prioriterad men det finns fortfarande stora utmaningar, säger Sandra Sundbäck, vd Paper Province. Siffrorna kommer från Skogsindustrierna och visar att kvinnor inom pappers- och massaindustrierna endast utgör 21 procent. 25 procent av…

Läs mer

Utlysning från Mistra: projekt som bidrar till hållbar utveckling

Mistra Innovation inbjuder nu små och medelstora svenska företag att tillsammans med akademiska forskningsorganisationer lämna in ansökan om forskningsprojekt. Projekten ska bidra till att lösa miljöproblem och bidra till en hållbar utveckling i samhället. Mistra utökar forskningsprogrammet Mistra Innovation 23 med ytterligare en utlysning. Utlysningen öppnar den 10 februari. Små och medelstora företag kan söka…

Läs mer

Vindkraftstillverkaren Vestas investerar i Modvion

Danska Vestas, världsledande tillverkare av vindkraftsturbiner, investerar i det svenska träteknologiföretaget Modvion. Syftet är att snabbare få ut Modvions torn på marknaden och komma igång med massproduktion. Vestas är också intresserade av att inkludera Modvions vindkraftstorn i sina produktlinjer för att kunna erbjuda sina kunder mer hållbar vindkraft. Modvions vindkraftstorn är starkare än stål vid…

Läs mer

Lignin som resurs för ökad hållbarhet

Lignin är ett ämne som ger styrka till träd och växter. Det är också en biprodukt vid pappersmassatillverkning. I en ny studie vid Karlstads universitet undersöker forskare hur ligninet kan tillvaratas för ökad hållbarhet i industrin. Ligninet som separeras ut i pappers- och massaindustrins processer tas tillvara och används främst för energiproduktion. Men forskning visar…

Läs mer

Ny omgång av omställningscheckar från Region Värmland

Regionala utvecklingsnämnden har beslutat att omfördela ytterligare 6 miljoner kronor till så kallade omställningscheckar. Stödet, som ska stötta coronadrabbade företag, blev populärt när det infördes i våras och nu utvecklas det. Precis som tidigare kan företag med upp till 49 anställda i hela Värmland ansöka om 150 000 kronor var för att ställa om produktion,…

Läs mer

Utlysning från Piia: Dataanalys i processindustrins värdekedjor

Nu öppnar det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT & Automation (Piia) en utlysning. Syftet med utlysningen är att öka hållbarhet och konkurrenskraft hos svensk processindustri genom att öka användningen av ny teknik och avancerad dataanalys i värdekedjor kopplade till processindustrin, både inom och mellan företag. Med processindustri avses processer med kontinuerliga flöden, som exempelvis i stål-…

Läs mer

Utlysning via Robotlyftet – Automations­checkar

Är ni ett litet eller medelstort tillverkande företag som vill utveckla er tillverkning mot högre grad av automatisering eller robotisering? Då kan ni söka ekonomiskt stöd via Tillverkverket i form av automationscheckar för att ta in extern kompetens för att få hjälp att utveckla ert arbete med detta. Automationschecken ska leda till att öka ert…

Läs mer

Så påverkas näringslivet och arbetsmarknaden av coronakrisen – lägesbild vecka 6

Region Värmland sammanställer regelbundet Lägesbild Värmland. Det är en omvärldsanalys av hur Värmlands näringsliv och arbetsmarknad påverkas i coronakrisen samt vilka åtgärder som vidtas för att mildra och hantera konsekvenserna. Årets första lägesbild visar att skillnaden mellan branscher, och till och med mellan företag inom samma branscher, är större än någonsin. Många företag har ett…

Läs mer

Karlstads Energi och Bioshare i nytt demoprojekt

Kan Karlstads Energis anläggningar även användas för att framställa biobaserade kemikalier och förnybara bränslen? Det ska bolaget tillsammans med Bioshare AB ta reda på genom att bygga en demonstrationsanläggning vid Hedenverket. “En klimatsmart framtidssatsning”, säger Monika Bubholz (MP), styrelseordförande i Karlstads Energi. Fjärrvärmen använder redan idag resurser som annars skulle gå till spillo, exempelvis restprodukter…

Läs mer

Torsby lanserar nytt gymnasieprogram med inriktning på 3D-teknik

Från och med höstterminen 2021 kommer ett nytt teknikprogram att vara igång i Torsby med profilering mot 3D-teknik, det enda av sitt slag i Sverige. Genom samverkan med material- och teknikutvecklingscentret The Wood Region läggs också lyskraft på hållbara material från skogen. – Att profilera utbildningen mot 3D-området kan ge konkurrensfördelar. Det blir en utbildning…

Läs mer