Sökresultat

Du har sökt på: ""

Nu planteras plantor som gödslats med biokol ut i skogen

11 juli, 2022

I ett pågående forskningsprojekt som med hjälp av slam från industrier vill producera gödningsmedel till tall- och granplantor har nu de första testplantorna planterats ut. – Vi ser att plantorna mått bra på plantskolan och att vi har en produkt som kan används i större utsträckning, säger Maria Sandberg, docent vid Karlstads universitet. Under försommaren…

Läs mer

Lärdomar från Villazero – kvinnligt bygglag, trägrund och en strävan mot klimatneutralitet

6 juli, 2022

Hallå där Kristina Hansen, vd på Structor Byggteknik Dalarna från utvecklingsprojektet Villazero som nu står klart. Husbygget i Borlänge har varit unikt ur flera perspektiv, bland annat är husgrunden byggd i trä, huset är byggt av ett kvinnligt bygglag samt att man i projektet strävat efter klimatneutralitet.   Kristina, kan inte du berätta lite om…

Läs mer

Svensk forskning vill förändra pelletsmarknaden

27 juni, 2022

Genom att lära sig mer om och utnyttja sågspånets olika egenskaper vill svenska forskare öka säkerheten kring pelletshanteringen och samtidigt öka lönsamheten för producenter.  – Vi vill ta fram en svensk, resurseffektiv råvaruhanteringsmodell som förändrar nyttjandet av sågspån, säger Stefan Frodeson, universitetslektor inom miljö- och energisystem vid Karlstads universitet. Varje år producerar Sverige omkring 1,7…

Läs mer

Paper Province och CRIBE stärker samarbetet inom bioekonomin mellan Sverige och Ontario, Kanada

10 juni, 2022

Med liknande förutsättningar och resurser i form av skogen som råvara och en gemensam vilja att tillsammans arbeta framåt har Paper Province identifierat samverkansmöjligheter med kanadensiska aktörer. Under två dagar i början av juni välkomnade Paper Province en delegation på tjugo personer från Kanada för att tillsammans undersöka möjligheterna för samarbete över nationsgränserna inom bioekonomins…

Läs mer

Nordic Paper levererar papper till påsar i värmländskt samarbete

5 maj, 2022

Nordic Paper blir exklusiv leverantör av oblekt kraftpapper till Norbag som konverterar pappret till bärkassar för ett statligt bolag som främst säljer dryckesvaror. Nordic Papers papper som används till dessa bärkassar har låg klimatpåverkan. Det beror dels på att produktionsprocessen till mer än 98% baseras på förnyelsebar bioenergi, dels att det lokala samarbetet mellan Nordic…

Läs mer

Paper Province signerar samarbetsavtal med Norwegian Wood Cluster och WoodWorks! Cluster

3 maj, 2022

Paper Province har idag signerat ett samarbetsavtal med de två norska klustren Norwegian Wood Cluster och WoodWorks! Cluster. Signeringen innebär ett avtal om samarbete över gränsen kring frågor som rör skogsbranschen, industriell träbyggnation och innovationer från skogen. Paper Province deltar i den rekordstora norsk-svenska näringslivsdelegationen som just nu befinner sig i Sverige och som bland…

Läs mer

Paper Province deltar i rekordstor norsk-svensk näringslivsdelegation med fokus på omställning

2 maj, 2022

Den 2-4 maj är Kronprins Haakon och Kronprinsessan Mette-Marit av Norge på officiellt besök i Sverige. Med sig har det norska Kronprinsparet Norges näringsminister Jan Christian Vestre (AP) och en rekordstor näringslivsdelegation. Syftet med besöket är att bidra till att stärka det nära affärssamarbetet mellan Norge och Sverige med fokus på de gröna näringarna och…

Läs mer

“Tillsammans är vi starka”

29 april, 2022

Ahlstrom-Munksjö i Billingsfors har minskat de allvarligare olyckorna i verksamheten med hundra procent de senaste tio åren. En avgörande faktor har varit de samtal som kontinuerligt genomförs med medarbetarna. Samtalen som till stor del ligger till grund för det övergripande, psykosociala säkerhetsarbete som genomförs hos Ahlstrom-Munksjö i Billingsfors kallas BBS-samtal. Det är en förkortning av…

Läs mer

Utomhuslektioner ska öka intresset för skogen

7 april, 2022

Skogen i skolan jobbar för att fler barn och unga ska upptäcka skogen och dess möjligheter. I snart 50 år har verksamheten bland annat tagit hjälp av utomhuspedagogik för att fler ska få lära om vad skogen har att ge. – Jag värnar om det fysiska och att vara ute i naturen. Här stänger vi…

Läs mer

Samarbete och företagande över gränsen – hur vill vi att det ser ut framåt?

15 mars, 2022

Hur vill vi att samarbetet mellan Sverige och Norge ska se ut 2030 med fokus på den gröna omställningen? Det var frågeställningen som Paper Province ställde deltagarna i workshopen om skoglig bioekonomi på Mötesplats Vision 2022. Tanken bakom konferensen  Mötesplats Vision som arrangeras av Region Värmland är att lyfta goda exempel, nätverka och hitta vägar…

Läs mer