Aspervall Instruments är ny medlem i Paper Province

Aspervall Instrument, med fokus på process-, styr- och reglerindustri, är det senaste tillskottet bland våra närmare hundra medlemsföretag. Idag finns 16 anställda på plats i Säffle där verkstaden legat sedan 1980. För de kommande tre åren har man stora planer, både när det kommer till omsättning och rekrytering av personal. 

Aspervall Instrument startades 1959 i Västberga. Först 1980 flyttades verksamheten till Säffle där den finns idag. Under åren har två olika ägare drivit företaget förutom Aspervall och idag är det Lennart Proper, som sedan hösten 2009 är ägare och vd, som driver det.
– Vi gör utrustning för processindustrin. Den enda egna produkten vi har är det linjära ställdonet. Det andra är kundernas produkter som vi tillverkar, berättar han.
Övertagandet av verksamheten var lite av en pojkdröm som gick i uppfyllelse då hans tidigare karriär främst varit inom stora industrikoncerner. Dels tog det hans arbete till hemmaplan, dels fick han driva en verkstad. Men 2009 var det lågkonjunktur och verksamheten påverkades. Till skillnad från många andra valde man dock att behålla all personal, dessutom återanställde man de som tidigare fått lämna. Vikten låg helt enkelt på att bevara de befintliga kunderna och hitta nya.
Med tiden har verkstaden blomstrat. Idag arbetar 16 personer på Aspervall, man har genomfört ”insource” av 12-13 produkter från några av sina större kunder. Idag har företaget närmare 39 kunder.
– Som brukligt står 20 procent står för 80 procent av omsättningen. Som stora kunder kan nämnas Somas, BTG, Norsk Analyse och Palmstierna. Vi är duktiga på att ha en stor flora av artiklar igång samtidigt då vi kör korta serier och har många komponenter som flödar igenom, berättar Lennart Proper.
Kunderna finns främst i närområdet dock finns deras kunder utspridda över världen vilket gör det som lämnar Aspervalls verkstad finns lite var stans i världen.

Ökad omsättning med 250 procent

På Aspervall arbetar man med målstyrning på såväl kort som lång sikt och dessa finns beskrivna i företagets affärsplan som alltid omfattar de kommande tre åren.

– Vi håller på med nästa steg i affärsplanen. Ambitionen är att fortsätta resan, säg att vi i år kommer landa på 20-22 miljoner kronor i omsättning. Då har vi ökat med 250 procent sedan 2009.
Planerna på ökad omsättning sträcker sig dock längre, precis som i alla verksamheter blickar man framåt och strävar mot tillväxt.
– Vid 2018 räknar vi med att omsätta 30-35 miljoner kronor. Vi räknar även med att växa till 20 anställda. Men det måste ske organiskt och med egna medel. Vi ser dock att potentialen finns.
Aspervall ser ljust på framtiden och har flera nya samarbeten på gång.

Samarbetar med studenter

Aspervall har sedan 2010 samarbetat med Karlstads universitet.
– Vi valde ganska tidigt att bli partnerföretag. Jag är barnsligt förtjust i att ha den kontakten, att ge studenter projektarbeten, ex-jobb och problem att lösa, säger Proper.
Man har bland annat använt sig av studenter från Industriell design och teknik för att ta fram en redesign på ställdonet som gjorde att det fick en modernare utformning och krympte lite i storlek.
Men det är inte bara studenter som Lennart Proper tycker om att se växa. Som ägare av företaget vill han även se sina medarbetare utvecklas. Genom samarbetat med Karlstads universitet ges de möjlighet att gå kurser som ger kompetensutveckling vidare finns alltid möjligheter att utvecklas i sin yrkesroll inom företaget.

Aspervall 5 webb

Aspervall 9 webb

Aspervall 4 webb