Årskrönika: En bergochdalbana med framtidsfokus

Det är årets sista arbetsdag och i backspegeln ser jag ett år som testat vårt tålamod. Men som också bubblat av handlingskraft, framgångar och framtidstro. Och det bästa av allt är att vi har gjort det tillsammans.

Sandra Sundbäck. Foto: Fredrik Karlsson/Solsta Foto

Vi fick ännu ett år med corona. En bergochdalbana av hopp och oro. Vi fick kämpa vidare med vardagligheter som digital mötesteknik, men också stora frågor som reserestriktioner, leveranssvårigheter och oroliga kunder. Jag vet att flera av er har kämpat under pandemin och fortfarande har uppförsbacke. Men det känns bra att de flesta nu ger signaler om att det går bättre och att framtiden ser ljus ut.

I backspegeln syns tydligt vilken handlingskraft vi har. Vi har löst saker som knappt var tänkbara före 2020 och gjort ett rejält tekniksprång på köpet. På Paper Province fick vi lägga i en extra växel för att nå ut och engagera er medlemsföretag på nya sätt. Ett av årets två Papermakers Night blev digitalt och vi fortsatte med digitala Wood Talk. Som mest var vi 100 deltagare i Zoom på temat 3D-print med skogliga material.

Kraften i människan

Under pandemin har det också blivit tydligt att människorna är vår i särklass viktigaste nyckel till framgång. Vår anpassningsförmåga, motivation och vårt samarbete må ha sats på prov, men vi har grejat det. 2021 blev året då vi hyllade det. Bland annat genom en digital konferens på temat Människan – vår viktigaste resurs. Men också på två handlingskraftiga workshopar som vi kallade Wequality, där vi arbetade fram konkreta verktyg som främjar jämställdhet.

Arbetet tas nu vidare i projektet Attraktionskraft Värmland, där vi tillsammans med Region Värmland, utvalda kommuner samt klustren IUC Stål & Verkstad och Compare ska bidra till en stärkt arbetsmarknad i Värmland, med fokus på jämställdhet. Ett viktigt arbete som vi hoppas att många företag hänger med på.

Siktet framåt

Paper Province år har handlat mycket om strategi och framtidsfrågor. Vi arbetar intensivt för att peka ut föreningens riktning och gör en plan för hur vi ska ta vara det vi byggt upp inom Vinnväxt. Vinnväxt är en långsiktig finansiering från Vinnova som vi vann 2013. I mitten av 2023 tar finansieringen slut och planen som vi formar tar ställning till det. Vi kallar arbetet för vår Game Plan och flera av våra medlemmar och samarbetspartners har varit med och påverkat den genom enkäter, workshoppar och intervjuer. Baserat på det arbetar styrelsen fram ett förslag på framtidsstrategi, som presenteras till årsstämman 24 maj. Ett viktigt datum att markera i kalendern.

Skogen som förnybar resurs

Hur skogen ska användas i dag och i framtiden är en het fråga som det stormat en hel del kring under året. När åsikterna går isär är det viktigt att vi inte hamnar i skyttegravarna utan bjuder in varandra till samtal och ser till helheten för att hitta lösningar.

Det som vi gör tillsammans med näringsliv, offentlighet och akademi för att förädla skogens guld på ett hållbart sätt, skapar nya innovationer och bidrar till att fasa ut fossila råvaror. Skogen kan inte användas till allt, men den har en viktig roll att spela i den pågående omställningen. Det handlar om att använda den där den gör mest nytta, i kombination med andra resurser och smarta tjänster. Vi har inte alla svar på hur det ska gå till, det har ingen enskild aktör, men vi tror helhjärtat på att samarbeta, våga tänka nytt och vara kreativa för att hitta vägar framåt.

Och hittar vägar, eller till och med bygger dem, gör vi verkligen i klustret. Under året har flera startupföretag och spännande idéer fått stöd och hjälp från oss på olika sätt. Under året har också en viktig pusselbit i byggandet av vår bubblande innovationsmiljö här i regionen kommit på plats. Forest Friends, ett nätverk av investerare kopplade till skoglig bioekonomi, har startat upp i Värmland, och det blir spännande att se vad som kommer ur det arbetet.

Tillsammans – för att vi är Paper Province

Vi är i dag drygt 120 medlemsföretag med målet inställt på ett hållbart samhälle med förnybara resurser från skogen som gemensam nämnare. Det ger oss muskler att förändra och vi blir en stark röst som kan tränga igenom bruset. En enorm möjlighet att tillsammans visa upp allt spännande som händer i vår bransch. Ni som utgör våra medlemsföretag är särskilt viktiga ambassadörer för denna samverkan och vi strävar efter att kunna ses mycket mer under 2022, för att prata om gemensamma behov och hur vi kan göra skillnad tillsammans.

Avslutningsvis vill jag tacka för ett gott samarbete under det här utmanande året och jag ser fram emot ett 2022 fullt av möjligheter. Tack för att ni är Paper Province!

“Själva kan vi göra så lite, tillsammans kan vi göra så mycket.” – Helen Keller

Med vänlig hälsning