“Århundradets affärsmöjlighet”

– Forskning visar att vår hjärna inte är konstruerad för att se långsamma förändringar. Den är byggd för att fatta snabba beslut om liv och död, fly eller fightas, här och nu. Därför märker vi knappt att klimatet förändras. Men kolla noga nästa gång du kör bil 50 mil så ser du att det är färre döda insekter på vindrutan nu än för 20 år sedan. Vi håller på att såga av vår egen livsnerv, sa författaren och konsulten Gunilla Östberg, under Paper Province hållbarhetsseminarium på Värmlands Museum 22 september.

Moderator för dagen var Malin Thorsén från Bright Planet AB, som inledningsvis slog fast att hållbarhet mäts i tre aspekter: en social, en ekonomisk och en klimatmässig.

– Det är som en pall med tre ben, alla behövs för att inte rasa samman, menar Thorsén, som tycker det är dags att låta prat bli fart.

Under seminariet presenterade Malin tre experter på hållbarhet, som alla var överens om att du KAN göra gott för världen och samtidigt tjäna pengar. Förutom Gunilla Östberg talade Louise Wohrne och Ola Svending som är hållbarhetschefer på BillerudKorsnäs och StoraEnso om hur de vässar sin verksamhet med hjälp av hållbarhet och vad de kräver av sina underleverantörer.

Gunilla Östberg, hållbarhetsexpert

Gunilla Östberg, hållbarhetsexpert som i nästan tio år hjälpt företag att ställa om sin verksamhet till att bli mer hållbara

Hållbarhet både mål och verktyg

Louise Wohrne talar om hållbarhet som BÅDE ett mål och ett verktyg. På BillerudKorsnäs, där hon arbetar är strategin att minimera koncernens negativa påverkan på miljön och maximera sin positiva påverkan. Visionen är att fasa ut fossila bränslen för att skapa värde för sina kunder och ytterst bidra till ett hållbart och biobaserat samhälle.

– Idag är 97,5 procent av de bränslen vi använder biobränslen och vi har sänkt våra utsläpp per ton med ungeför en fjärdedel sedan 2013. Vi vill försäkra oss om att ha en ansvarsfull värdekedja och därför granskar vi 60 procent av inköpsvärdet, berättar Wohrne.

Som exempel visar hon också en cementsäck som kastas in hel i cementblandaren och som löser upp sig automatiskt och blir ett med cementen, vilket skapar mindre avfall och transporter och en bättre arbetsmiljö.

“Vi vinner affärer på hållbarhet”

Louise Wohrne, Hållbarhetschef BillerudKorsnäs

Louise Wohrne, hållbarhetschef på BillerudKorsnäs, talade om hållbarhet som BÅDE ett mål och ett verktyg.

BillerudKorsnäs har genom sitt hållbarhetsarbete slagit sig in på Dow Jones Sustainability Index och de klassas som bättre än 94 procent av bolagen i världen i sin kategori.

– Vi vinner affärer på hållbarhet och det gör oss mer attraktiva när vi rekryterar eftersom många unga vill arbeta på ett företag som agerar hållbart, avslöjar Wohrne

 Code of conduct

Ola Svending berättar att Stora Enso kräver att leverantörer skriver på ett code of conduct där de förbinder sig att agera i enlighet med de krav på hållbarhet som Stora Enso ställer på sig själva. För att kontrollera att det efterlevs genomför företaget regelbundna revisioner och uppföljningar.

Ola Svending, hållbarhetschef Stora Enso

Ola Svending, hållbarhetschef på Stora Enso, berättar att de ställer samma hårda krav på sina leverantörer som de ställer på sig själva.

– Om en leverantör bryter mot vår överenskommelse försöker vi med hjälp av dialog påverka dem att förbättra sin verksamhet, försäkrar Svending.

50% Lägre klimatpåverkan

Även Stora Enso gör vad de kan för att skapa alltmer miljövänliga produkter.

– Nyligen lanserade vi en ny pappersbägare för Creme Fraiche med 50 procent lägre klimatpåverkan tack vare högre andel förnyelsebara råvaror och lock av återvunnen PET, berättar Svending.

Många har säkert också sett Arlas nya ekomjölkförpackningar, som tillverkas av Stora Enso.

– De tillverkas av kartong som har ett skikt färre än normalt, är oblekt och har förnybara polymerer i laminat och förslutning, vilket sammantaget ger 24 procent lägre klimatpåverkan, Säger Svending.

“70% av alla svenskar vill leva hållbart, men de vet inte hur”

Gunilla Östberg har i nästan tio år hjälpt företag att ställa om sin verksamhet till att bli mer hållbara. Hon säger att rika länder och personer släpper ut mer än fattiga.

– Det är hoppfullt att hela 70 procent av alla svenskar vill leva och agera hållbart men trots det händer inte så mycket, för de flesta vet inte HUR de ska göra, säger Gunilla.

– För företag är det ingen tvekan om att det skapar värde att ställa om. Det genererar ökad försäljning och mer intäkter, nöjdare kunder, attraherar kompetens och investerare, stärker varumärket, ökar bolagsvärdet. Dessutom minskar det peronalomsättningen och sjukfrånvaron och ger en resurseffektivare användning av råvaror och energi, och mycket mer, berättar Gunilla.

Börja med en hållbarhetsstrategi

För det företag som vill ställa om föreslår hon att börja med att utveckla en hållbarhetsstrategi som slår fast vad som är hållbarhet för just ditt företag. Sedan integrerar ni den strategin i er verksamhetsmodell och i er organisation och kommunikation.

– Nyckeln till framgång är att vi allihop hjälp åt att utveckla ny teknik och innovativa affärsmodeller och att skapa samarbeten och partnerskap med andra aktörer.

Erbjuder fördjupning

Nu erbjuder projektet Klimatsmart Innovation ett begränsat antal små och medelstora företag en kostnadsfri hållbarhetsinventering tillsammans med Malin Thorsén från Bright Planet AB till ett värde av cirka 30.000 kronor vardera. Där ingår en inventering av vad ni gör redan idag som bidrar till hållbar utveckling och vilka aktiviteter som är relevanta för er att arbeta vidare med på kort och längre sikt. Dessutom skapas en plan för hur ni kan använda aktiviteterna i er kommunikation mot kunder, medarbetare och omvärld.

Kontakta vår projektledare Peter Edberg ifall du är intresserad av att delta i denna möjlighet. Telefon: 073-061 75 17.