Arboair blir medlemmar i Paper Province

Med hjälp av AI och drönare kan Arboair snabbt inventera stora skogsområden, bland annat för att hitta förekomst och angrepp av granbarkborren. Varje år orsakar barkborren skador för flera miljarder, bara i Sverige. Genom att identifiera skadorna i tid kan skogsägare undvika att fler träd blir angripna.

Markus Drugge, Arboair.

Markus Drugge, Arboair.

– Det går mycket snabbare att inventera skog med vår metod jämfört med att göra det till fots. Det manuella arbetet ger dessutom en ungefärlig precision på max 60 procent medan vår metod når 90 procent, säger vd Markus Drugge.

Arboair är ett av våra 140 medlemsföretag och vill bidra till klustret med sin kunskap och sina digitaliseringslösningar.

– Våra lösningar bidrar till ökad hållbarhet i samhället genom att en större andel kvalitativt timmer kan komma till industrin, att mer kol kan lagras i skogen och en ökad biodiversitet, samt att människor får ta del av en natur och skog som mår bra, säger vd Markus Drugge.

Varmt välkomna till Paper Province!

Läs mer om Arboair här: https://arboair.com/