Apecs nytt medlemsföretag

Vissa personer har hur mycket energi som helst. Som studiekamraterna Karl Torgå och Per Kilman, som vid sidan av sina civilingenjörsstudier på Karlstads universitet nyligen startade aktiebolaget Apecs Studentkonsulter. Ett konsultbolag som anställer universitetsstudenter för att utföra konsultuppdrag i näringslivet.  – Vi kände oss isolerade uppe på universitetet med bristande koppling till näringslivet i regionen. Vi startade Apecs för att skapa en plattform där studenter och näringsliv kan integreras på ett bättre sätt. Studenterna har nu möjligheten att komma ut i verkligheten och praktisera sina teoretiska kunskaper samt knyta kontakter, vilket förbereder dem bättre för ett framtida arbete. Företagen får en önskad utmaning löst av drivna studenter samtidigt som de får möjlighet att prova på framtidens medarbetare, resonerar Per.– Det finns liknande konsultföretag i exempelvis Lund och Uppsala, vi ville inte att Karlstad skulle vara sämre, fyller Karl i. Vi differentierar oss mot andra studentkonsultföretag genom att vi är studentnära och att vi kan sätta ihop team med de kompetenser som behövs för att lösa även större uppgifter.

Många kompetenser

Till sin hjälp har de studenterna på Karlstads universitets olika utbildningar. Där finns bland annat civilingenjörer, ekonomer, kommunikatörer, formgivare, marknadsförare, energi- och miljövetare och IT-studenter.
– Vi kan hjälpa till med exempelvis förundersökningar, förstudier, marknadsanalyser, bygga webbplatser och appar och mycket annat, berättar Karl.

Fyra projekt igång

Hittills har de hunnit avsluta tre uppdrag och just nu har företaget fyra projekt igång. Där ett projekt går ut på att göra ett antal energirådgivningsbesök hos företag och fastighetsägare på uppdrag av Region Värmland.
– Ett jättekul uppdrag där syftet är att öka förståelsen för vad som kan göras för att spara energi, och där de studenter som deltar fick börja med att genomgå en utbildning, säger Karl.
Framöver kommer Per och Karl jobba vidare med att driva in fler projekt till företaget och värva fler duktiga studentkonsulter.
– Vi kommer också ta in fler studenter som kan hjälpa till att sköta företaget. Apecs ska fortsätta vara studentnära för att skapa största möjliga värde för både studenter och näringsliv, menar Karl.
Varför gick ni med i Paper Province?
– Pappers- och massaindustrin spelar en stor roll i näringslivet i Värmland och närliggande län. Genom att vara medlem så öppnas fler dörrar för våra studenter att knyta kontakter med andra medlemmar i Paper Province. Vi hoppas att vårt medlemskap kan bidra till kompetensförsörjningen i regionen då fler studenter kan komma i kontakt med branschen i ett tidigare skede.