Ansök om jämställdhetscheckarscheckar

Vill du skapa en mer jämställd verksamhet? Jämställdhetscheckar ger företag möjligheten att söka bidrag för till exempel utbildningsinsatser och analyser som leder till en mer jämställd verksamhet. Nu kan du söka finansiering på upp till 250 000 kronor genom Region Värmland.

Vilka kan söka?

Företag som har en långsiktig idé om hur verksamheten ska utvecklas och hur satsningen leder till en mer jämställd verksamhet. Satsningen bör vara verksamhetsnära och en del i affärsutvecklingen.

Verksamheten ska ha minst 1 anställd och högst 49 anställda inom koncernen.

Stödfinansiering kan sökas för mellan 50 000 kronor och 250 000 kronor.

Stödet kan sökas för

 • Köp av tjänst.
 • Utveckling av jämställdhetsarbete.

 

Checken kan exempelvis användas till att:

 • Utveckla jämställda AI-lösningar.
 • För utveckling av jämställdhetsarbete.
 • För utbildningsinsatser i jämställdhet inom företaget.
 • För utformandet av jämställda affärsmodeller.
 • Jämställdhetsanalyser mot lönsamhet och arbetskraft.
 • Utveckla produkter och tjänster som bidrar ökad jämställdhet.
 • Främjande av jämställd rekrytering.

 

Checken kan inte gå till:

 • Löpande driftskostnader.
 • Materialinköp eller investeringar som har bestående värde.
 • Enbart köp av befintliga lösningar.
 • Insatser som behövs enligt lagkrav/regelkrav.
 • Arbetsinsatser av egen personal.
 • Marknadsföring.

 

Kontakta Region Värmlands handläggare för att söka regionalt företagsstöd. Kontaktuppgifter finns på regionvarmland.se