Andra upplagan av Connected by roots byggde förutsättningar för ökat engagemang

Paper Province har för andra gången arrangerat sitt branschevent Connected by roots, den här gången på Värmlands Museum där över 100 aktörer från den skogliga värdekedjan sågs för att nätverka och dela kunskaper.

Det var i november 2022 som Paper Province lanserade sitt nya möteskoncept Connected by roots – en uppdaterad version av den långlivade branschträffen Papermakers Night. Vårens upplaga arrangerades 25 maj på Värmlands Museum och riktade strålkastarljuset på engagemang som en viktig katalysator i omställningen mot ett fossilfritt samhälle.

Engagemang på olika plan

Kvällens huvudtalare var Helena Schiller från organisationen “Hej Engagemang!” som föreläste om vad skogsindustrin har att vinna genom att utnyttja kraften som finns i att göra saker tillsammans och vilka nycklar som skapar engagemang på både individ- och organisationsnivå. Helena Schiller är doktor i folkhälsa och har länge verkat för att människan ska må bra i sina prestationer. Hon har en lång och gedigen bakgrund inom arbets- och organisationspsykologi – såväl teoretisk som praktisk – och har under många år bland annat forskat kring stress och sömn i arbetslivet vid Stressforskningsinstitutet på Stockholms universitet.

Helena Schiller

– Helena och hennes kollegor jobbar för att skapa förståelse och kunskap kring viktiga ämnen som får oss att inte bara vilja, utan också kunna skapa förändring på ett hållbart sätt där alla är med och tar ansvar. Temat passade perfekt in på Connected by roots, där vi samlas just för att öka engagemanget kring förändring och utveckling inom skogsbranschen. Helenas föreläsning gav oss nya kunskaper, bjöd in till reflektion och skapade bra förutsättningar för oss att ta engagemanget till nya nivåer, säger Sandra Sundbäck, vd Paper Province.

Näringslivets röster

På scenen medverkade också en näringslivspanel som bjöd deltagarna på intressanta synvinklar och konkreta exempel på engagemang i förändringsprocesser. I panelen deltog Johan Svensson, verksamhetschef logistik på VSV Unite, Marie Morin, platschef på Stora Enso Skoghalls Bruk, Sofia Beckman, regionchef på Ung Företagsamhet Värmland och Tobias Söderbom Olsson, delägare och marknadschef på Wood Tube.

– Det blev en härlig kväll med Paper Province där vi fick chans att samtala om engagemang och hur vi kan få både medarbetare och arbetsplatser att lyckas. Mitt engagemang för vår bransch och Stora Enso bottnar i att vi bidrar till något viktigt. Vi är en del av lösningen i klimatomställningen – att allt som tillverkas av fossilbaserade material idag kan tillverkas av trä imorgon, säger Marie Morin.

Ta del av foton från kvällen, tagna av Simone Syversson och Emma Dorward: