Anders Brolin ny styrelseordförande i Paper Province

Under Paper Province årsstämma under torsdagen valdes Anders Brolin från Stora Enso, in som ny ordförande i styrelsen efter avgående Ola Brundin, AFRY.

Anders Brolin är Director, Group Innovation and R&D på Stora Enso med huvudsakligt fokus på koncernens forskningsrelationer i Sverige.

–  Jag tycker att det ska bli spännande att se hur styrelsen, Sandra Sundbäck som vd och samtliga medarbetare kan fortsätta utveckla Paper Province roll och erbjudande i den cirkulära, skogsbaserade bioekonomin.

Han menar att det händer mer än någonsin inom området just nu, både på marknaden, inom politik och lagstiftning.

– De insatser som görs framöver måste vara effektiva och gynna klustret och regionen.

Nygammal styrelsemedlem

Och Anders Brolin är på inget sätt ett nytt ansikte inom Paper Province. Mellan 2005 och 2016 satt han med i styrelsen.

– Jag ser fram emot att få en uppdaterad bild av Paper Province och jag tror att jag har ett strategiskt tänkande och en hel del kontakter som är relevanta inför den kommande strategiprocessen, säger han. 

Anders Brolin har dessutom lång erfarenhet från branschen.

– Jag har varit forskningschef inom förpackning på Stora Enso och har jobbat mycket med forsknings- och innovationsfrågor, inkubation och immaterialrättsfrågor, säger han.

Kräver positionering

Den stora utmaningen och möjligheten framöver för såväl Paper Province som skogsindustrin nationellt och internationellt menar Anders Brolin är att positionera sig ytterligare.

– Skogen är en möjliggörare i omställningen till  den cirkulära bioekonomin, men det är inte överallt det uppfattas så. Alla i branschen måste jobba för att den synen ska tydliggöras ännu mer än idag, säger Anders.

Utöver Anders Brolin valdes även Martin Lundqvist från Cellcomb in som ny medlem i styrelsen på stämman den 27 maj.

– Jag vill rikta ett stort tack till Ola Brundin för ett mycket gott samarbete under min första tid som vd för Paper Province och ser fram emot att tillsammans med styrelsen under ledning av Anders Brolin nu ta sikte mot klustrets framtid, säger Sandra Sundbäck, vd Paper Province.

Läs mer om styrelsen här: paperprovince.com/om-oss/styrelsen