Anbudsförfrågan: Vill ni bli Paper Province nya leverantörer inom kommunikation och film?

Paper Province genomför just nu en upphandling med syfte att ingå ramavtal med leverantörer som kan agera som en fullservicebyrå avseende diverse kommunikationstjänster. Upphandlingen görs i två delar där en avser kommunikationstjänster och en avser filmproduktion. Anbudsgivare kan välja att lämna anbud på ett delområde eller på båda.

Målet med upphandlingen är att ingå ramavtal med högkvalitativa leverantörer av tjänster inom kommunikation, marknadsföring och filmproduktion. Leverantörerna ska fungera som kreativa partners, med syfte att stärka Paper Province och hela branschens synlighet. Leverantörerna ska också kunna stötta i rena genomföranden av kommunikationsuppdrag, i nära samverkan med Paper Province egen kommunikationsavdelning.

Sista dag för att lämna anbud är 15 mars. För att lämna anbud i denna upphandling behövs ett kostnadsfritt konto på e-Avrop. Du hittar annonsen för den här upphandlingen här: E-avrop >

 

Image

Annica Åman

Kommunikationsansvarig

+46 (0)70-250 94 43

annica.aman@paperprovince.com