Anbudsförfrågan: Living Lab 2020

Paper Province deltar i projektet Baltic Industrial Symbiosis som undersöker hur det går att utveckla symbioser mellan olika industriella sidoströmmar i Östersjöregionen. Nu pågår en anbudsförfrågan för att hitta en leverantör som kan leda genomförandet av en kartläggning för en industriell sidoström utifrån metodiken ”Living Lab”.

Projektet utgår från följande definition av living lab: “A research methodology for sensing, prototyping, validating and refining complex solutions in multiple and evolving real-life contexts.” (W., Mitchell, MIT Media Lab). Med det menas att aktiviteterna utgår från en experimentell ansats och utförs i den verkliga miljön där sidoströmmen finns. Generering av kunskap sker genom ett samskapande mellan de aktörer som deltar i aktiviteterna.

Paper Province ansvarar för en aktivitet i projektet som handlar om att praktiskt testa en industriell sidoström. Uppdraget sker i två delar. Dels en kartläggning av materialet som finns i sidoströmmen och hur det förflyttas och omarbetas/vidareförädlas. Dels ska också de aktörer som ingår i materialets resa kartläggas. Vi tar emot anbud från olika leverantörer som kan vara med och stödja genomförandet av denna aktivitet.

Mål

Ett övergripande mål är att identifiera nya lokala och regionala affärsutvecklingsmöjligheter, skapa nya affärsmöjligheter inom projektperioden och att bygga upp kapacitet bland utövare för att göra det möjligt för dem att bättre stödja företag att dra nytta av industriell symbios.

Viktiga resultat från aktiviteten blir att klargöra om living lab som metod fungerar att beskriva ett materials resa genom en industriell sidoström samt de olika aktörer som berörs. Är detta ett effektivt verktyg för att kunna skapa nya affärsmöjligheter där sidoströmmar i en industriell process kan bli en insatsvara i en annan och därigenom bidra till cirkulära flöden.

Låter det som ett uppdrag för dig? Då ska du läsa mer i vårt upphandlingsunderlag och skicka in ditt anbud till oss senast 31 oktober 2019.

Image

Per Myhrén

Project Manager

+46 (0)70 214 08 36

per.myhren@paperprovince.com