Anbudsförfrågan inför djupanalyser av identifierade restströmmar

Paper Province deltar i projektet Baltic Industrial Symbiosis som undersöker hur det går att utveckla symbioser mellan olika industriella sidoströmmar i Östersjöregionen. Nu pågår en anbudsförfrågan för att hitta en leverantör som kan genomföra djupanalyser av identifierade restströmmar.

Paper Province är en partner i projektet tillsammans med organisationer från Danmark, Norge, Polen, Finland och Ryssland. För att bättre förstå möjliga möjligheter för industriella symbioser i Östersjöregionen kommer varje partnerorganisation att genomföra kartläggningar av rest- och sidoströmmar bland företag i den egna regionen. Som ett resultat av kartläggningen kommer några företag med potential till industriell symbios att väljas ut och ges möjlighet till en fördjupad analys av de identifierade sidoströmmarna (inom kategorierna energi, vatten, material).

Anbudsförfrågan gäller dessa djupanalyser, som ska ge en mer detaljerad beskrivning av resursflödet samt ta fram förslag på tänkbara affärspotentialer för respektive ström.

Vi tar emot anbud från olika leverantörer som kan vara med och stödja genomförandet av denna aktivitet.

Mål

Anbudsförfrågan ingår i arbetspaket ”Accelerating Symbiotic Business Development” där det övergripande målet är att identifiera nya lokala och regionala affärsutvecklingsmöjligheter, skapa nya affärsmöjligheter inom projektperioden och att bygga kapacitet bland utövare för att göra det möjligt för dem att bättre stödja företag i att dra nytta av insatser inom industriell symbios.

Låter det som ett uppdrag för dig? Då ska du läsa mer i vårt upphandlingsunderlag och skicka in ditt anbud till oss senast 30 april 2021.

Frågor och anbud skickas till m.natonska@paperprovince.com.