Analys av skogsindustri underlättar affärer i Kina  

Har ni varor eller tjänster som skulle kunna kommersialiseras i Kina? Ta då en titt på Tobias Söderbom Olssons och Gustav Lilliecreutzs analys av de kinesiska sågverkens produktionskedjor och bi-strömmar.

Tobias Söderbom Olsson och Gustav Lilliecreutz  läser industriell ekonomi på Karlstads universitet. I december förra året reste de till Hong Kong för att studera en termin på The Chinese University of Hong Kong. Parallellt med studierna undersökte de  den kinesiska skogsindustrin med fokus på sågverk. Ett uppdrag de fått av Paper Province.  Analysen kan hjälpa våra medlemsföretag att få en bild av vilka etableringsmöjligheter som finns på den kinesiska marknaden.

Gammal utrustning

Tobias och Gustav har bland annat tittat på hur kineserna får högre förädlingsvärde på sitt spill och  vilka tekniker som används. De upptäckte tidigt att sågverksindustrin är mindre utvecklad  i Kina än i Sverige.

–  Överlag har  de äldre och primitivare utrustning, till exempel ramsågar som var populära i Sverige på 1950-talet, säger Tobias.

Eldar upp spillet

I Sverige säljer sågverken ofta spillet  till värmeverken. Det görs inte i Kina.

–  De  små sågverken har inte lyckats bygga upp några relationer med massabruk och värmeverk. Det blir en för stor process. Istället eldar de sitt spill för att torka virket, vilket inte ha r ett lika högt förädlingsvärde, säger Tobias.

Små sågverk

De kunde även se att sågverken är små jämfört med i Sverige. Volymmässigt  sågas mycket, men nästan allt virke är importerat eftersom lagar  begränsar den inhemska  avverkningen.

– Trenden tyder på en explosionsartad import av sågad vara. Eftersom de har ett dåligt förädlingsvärde på spillet lönar det sig mer att importera redan sågade varor där mindre andel blir till spill, säger Gustav.

Luftkvaliteten allvarligaste problemet

Tobias och Gustav  gjorde även en undersökning bland studenter för att ta reda på  vilka värden  som gör att man väljer en produkt med skogsråvara.  De kunde se att associationen till produkter från skogen överlag var negativ på grund av att skogsbruket tidigare  innebar stora skövlingar.  Studenterna oroar sig mest för  miljöproblem relaterade till  luftkvaliteten medan global uppvärmning  inte anses lika allvarligt.

Minskad nedskräpning och bättre luft

Gustav och Tobias presenterade  även  olika material för att se vad studenterna hade för förhållningssätt till dem. Det var juiceförpackningar i glas, papper och plast.

–  De som valde papper som mest miljövänligt resonerade om att det bryts lättast ner i naturen.  Andra tyckte att glas är bäst för att det kan återanvändas. De som valde plast ansåg att det är lättast att återvinna.  Men att man kan återvinna papper var det många som var omedvetna om.

– De värden man kan spela på om man ska sälja pappersprodukter eller skogsråvara är alltså att det ena bidrar till minskad nedskräpning och det andra förbättrar luftkvaliteten, säger Gustav.
Analysen skickas ut till våra medlemsföretag inom kort. Har du inte fått den, hör av dig till Paper Province.

Image

Marja Wängestam

Kommunikatör

+46(0)734-22 82 09

marja.wangestam@paperprovince.com