Almi har pengar kvar till bra idéer

Almi erbjuder både bidrag och lån till nytänkande utvecklingsprojekt i värmländska företag. Har du en förändring på gång så finns pengar kvar att söka för 2017, så kallade förstudiemedel och anpassade lån.

Förstudiemedel är ett bidrag för utveckling av idéer i tidiga skeden. Det kan användas till exempelvis tester, prototypframtagningar, marknadsundersökningar, utredningar och pilotversioner. Bidraget kan sökas av både privatpersoner och företag och ger en bra skjuts på projektet. Maxbeloppet är 50 000 kronor. Vanligtvis ligger det på mellan 10 000 – 30 000 kronor.

Behövs mer kapital för utveckling i ett senare skede har Almi även lånemöjligheter, de anpassade lånen ligger vanligtvis på runt 750 000 kronor.

Almi erbjuder även kostnadsfri rådgivning i projektets utvecklingsprocess.