Allas ansvar är nyckeln till en bra arbetsmiljö

Säkerhetsarbetet på en arbetsplats blir riktigt framgångsrikt först när alla drar åt samma håll. Ledning, medarbetare och säkerhetsorganisationer må ha olika perspektiv ibland, men det är när alla har samma mål som det blir riktigt bra – och företagen kan nå nollvisionen om olycksfall.

– Den stora utmaningen vi har på pappersbruken är att vi har en press på oss att producera, utveckla och maximera samtidigt som säkerheten måste komma i första hand, i varje steg, säger Niclas Henriksson, säkerhetsansvarig på Ahlstrom-Munksjö i Billingsfors.

Niclas Henriksson, säkerhetsansvarig på Ahlstrom-Munksjö i Billingsfors. Foto: Ahlstrom-Munksjö

Engagemang på alla nivåer

Nyckeln till ett framgångsrikt säkerhetsarbete är, enligt Niclas Henriksson, tydlig ledning, engagemang hos medarbetarna och högt i tak.

– Har du inte ett klimat på arbetsplatsen där medarbetare kan säga till när något är fel eller något gått fel, då får du en verksamhet som står still och inte utvecklas.

Malin Nilsson är arbetsmiljöingenjör på Nordic Paper Bäckhammar och hon pekar på att en tydlig ledning är en förutsättning för ett framgångsrikt säkerhetsarbete.

– Ribban sätts av det översta ledet sedan sprids ringar ner i organisationen där det ska vara en självklarhet att säkerheten sätts först. Därför måste alla medarbetare känna att de har mandat att utföra de säkerhetsåtgärder som krävs även om det tar lite längre tid.

Tas på allvar och åtgärdas

Niclas Henriksson menar också att det är minst lika viktigt att engagemanget från medarbetarna tas på allvar.

– Larmar någon om en eventuell risk så måste det tas på allvar och åtgärdas, säger Niclas. Det är jätteviktigt.

Att samtliga medarbetare på en arbetsplats är involverade och engagerade i arbetsmiljön är något som Malin Nilsson på Nordic Paper Bäckhammar lyfter som oerhört viktigt.

–  Jag tror att det absolut viktigaste är utbildning och information. Skriver vi en rutin är den inte implementerad förrän varje medarbetare känner till den och agerar efter den, säger hon. Man ska agera för att man förstår att det är viktigt, inte för att någon annan säger att det ska vara så.

Ambassadörer för arbetsmiljön

Både Malin Nilsson och Niclas Henriksson är också överens om att samarbetet mellan arbetsgivare och skyddsorganisationer är oerhört viktigt.

– De fackliga representanterna är otroligt viktiga ambassadörer som brinner för arbetsmiljön samtidigt som de är ute i verksamheten, säger Malin Nilsson.

– Den goda samverkan måste finnas där. Även om vi ibland ser olika på saker och tycker olika så har vi i grunden samma mål och det är en nollvision gällande olycksfall.

Text: Anna Tjäder

Mer om arbetsmiljö och säkerhet på jobbet

För att skapa ännu säkrare arbetsplatser har industrier i Värmland och Dalsland bildat ett säkerhetsnätverk som koordineras av Paper Province. Ahlstrom-Munksjö i Billingsfors är ett av pappersbruken som medverkar. Även Stora Enso Skoghalls Bruk, Valmet, BillerudKorsnäs Gruvön, Rottneros och Nordic Paper ingår i samarbetet.

I samband med FN:s världsdag för säkerhet och hälsa på jobbet 28 april uppmärksammar Paper Province säkerhetnätverkets arbete i en artikelserie med olika teman under en vecka.

Läs också:

Säkerhetsnätverk samlar lokala aktörer inom pappers- och massaindustrin >

Industrierna som samarbetar för att skydda personalen >

“Man känner sig trygg med att alla som är här inne har testat negativt” >

”Det är viktigt att våga prata om den psykosociala arbetsmiljön” >

Image

Annica Åman

Kommunikationsansvarig och teamledare

+46 (0)70 250 94 43

annica.aman@paperprovince.com