Alganläggningen i Bäckhammar startades

Den här veckan startade algodlingen vid Nordic Paper i Bäckhammar igen. Tre forskare från SP, Sveriges Tekniska Forsk- ningsinstitut, fanns på plats för att fylla totalt tio bassänger där förhoppningsvis rikliga mängder alger ska växa. 

Projektet ”Bäckhammars algbruk” med totalt 14 partners går nu in på sitt tredje och sista år.
– Vi har lyckats få ut stora mängder biomassa och olja, men det är klart att man vill ju alltid ha mer, säger forskaren och projekt- ledaren Susanne Ekendahl.
Nu återstår arbetet med att testa och se vad som kan vara lämpligt att använda biomassan till. I fjol utvanns 26 kilo torr biomassa.
– Det vi gör, förutom att vi odlar ny biomassa är att forska på användningsområden.
Rent generellt kan man säga att biomassa bland annat används till att utvinna saker till läkemedel, mat, gödsel, djurfoder, biobränsle och pellets.

Växer fort

Att SP valt att hålla till på Nordic Papers ägor beror till stor del på att det behövs koldioxid för att algerna ska växa fort. Detta fås i form av rökgas från Nordic Paper.
Dessutom används spillvärme under poolerna för att värma, eller kyla bassängerna.
– Vi räknar med att skörda i september precis som i fjol. Under de år vi hållit på har allt fungerat väldigt bra så det vore ju synd om projektet inte skulle fortsätta, avslutar Susanne Ekendahl.

Niklas Strömberg från SP samt Carl-Anton Karlsson på Nordic Paper.

Niklas Strömberg från SP samt Carl-Anton Karlsson på Nordic Paper.

SÅ FUNKAR ALGANLÄGGNINGEN