Ahlstrom-Munksjö investerar 70 miljoner kronor i bestrykningsmaskin

Ahlstrom-Munksjö i Billingsfors investerar i en mer hållbar bestrykningsmaskin för formaldehydfria färdigfolier för möbel-, bygg- och konstruktionsindustrin. Den nya maskinen beräknas vara klar under fjärde kvartalet 2021 och innebär en investering på närmare 70 miljoner kronor.

Den nya maskinen möjliggör inte bara formaldehydfri bestrykning, den beräknas även reducera CO2 utsläppen med 20 procent i denna del av processen, öka anläggningens tillverkningskapacitet och möjliggöra expansion till nya geografiska marknader. Den gör det även möjligt att bättre utnyttja kapaciteten på det integrerade massabruket.

– Denna investering gör det möjligt för oss att erbjuda ett mer hållbart bestruket papper och produkter av oblekt massa för våra kunder och expandera till nya kunder och marknadssegment i hela världen. Jag är dessutom mycket glad att investeringen bidrar till koncernens mål att reducera koldioxidutsläppen och gör det möjligt för oss att sluta använda formaldehyd vilket förbättrar arbetsmiljön för våra anställda, säger Eva Thunholm, vice president, Insulation business.