Ahlstrom-Munksjö förvärvar bruk i Brasilien

Ahlstrom-Munksjö har ingått avtal om förvärv av MD Papéis Caieiras specialpappersbruk i Brasilien med Formitex Group, ett industrikonglomerat som är verksamt inom pappers-, kemikalie- och panelbranschen. 

Den årliga nettoomsättningen för den verksamhet som ska förvärvas är cirka MEUR 80 och jämförbar EBITDA cirka MEUR 13 för 2017. Det skuldfria köpeskillingen är cirka MEUR 100. Årliga synergieffekter beräknas uppgå till MEUR 6, främst beroende på optimering av överlappande verksamheter. Banco Citibank S.A. har åtagit sig att finansiera förvärvet.

– Caieiras-verksamheten är ett utmärkt komplement till vår globala plattform och driver vår ambition att behålla en ledande position i utvalda nischer med tillväxt på den globala marknaden för fiberbaserade lösningar. Vi har gott om möjligheter att växa i våra befintliga produktsegment, fortsätta med ny produktutveckling och överväga tillväxt i närliggande segment, säger Hans Sohlström, VD och koncernchef för Ahlstrom-Munksjö Oyj i ett pressmeddelande.

Läs mer här…