Affärsutvecklingscheckar för företag med 2-49 anställda

Nyligen berättade vi om att IUC Wermland erbjuder innovationscheckar på 100.000 kronor. Vi vill också tipsa om att Tillväxtverket genom Almi erbjuder affärsutvecklingscheckar på mellan 50.000 – 500.000 kronor till företag som har 2-49 anställda och en omsättning på minst en miljon kronor. Stödet ska gå till utveckling av varor och tjänster, och du måste själv medfinansiera stödet med lika mycket pengar.
För ytterligare information maila Thorbjörn Bäckström eller ring 054-14 93 62