Startups kan finna investering via A-match

Den 7 maj är det dags för investerareventet A-match. Då kommer åtta utvalda företag får möjlighet att pitcha sina produkter eller lösningar inför en stor samling investerare. Nu pågår sökandet efter bolag som är redo att ta in kapital.

Fler än hälften av alla bolag som tidigare medverkat i A-match har nått en investering efter eventet. Men A-match innebär inte bara möjligheter till finansiering, de pitchande bolagen får även massor av erfarenhet, kontakter och gedigen träning av coacher i att presentera sitt bolag och sin affärsidé på bästa sätt. Pitcherna från liveeventet spelas dessutom in och redigeras till en välproducerade filmen som har ett stort värde i de fortsatta kontakterna med investerare.

Vårens A-match

I vår läggs lite extra fokus på startups med innovativa idéer inom bioekonomi och digital hälsa – två områden där Värmland har en tydlig spets. Inte minst genom Paper Province och den skoglig bioekonomin som klustret arbetar med utan även genom acceleratorerna Sting Bioeconomy och DigitalWell Ventures. Verksamheternas mångåriga arbete inom branscherna har skapat ett stort nätverk av investerare och tillgång till specialistkunskap.

Som företag innebär A-match en stor möjlighet, inte bara till finansiering utan även till att knyta viktiga kontakter och få synlighet.

Ansökan är öppen till den 14 mars. Läs mer på amatch.org. Eventet hålls 7 maj på Karlstads universitet.