70 procent lägre klimatpåverkan med pappersförpackningar

BillerudKorsnäs innovativa pappersmaterial FibreForm® används bland annat som laminat för livsmedelsförpackningar i form av tråg. En nyligen genomförd livscykelstudie utförd av RISE visar att tråget av FibreForm har upp till 71 procent lägre koldioxidutsläpp jämfört med tråg av enbart plast.

– Livscykelstudien är den första i sitt slag som jämför miljöprofilen för plastbaserade tråg med papper. Skillnaden i klimatpåverkan är väsentlig, säger Michael Sturges, som leder studien vid RISE, Research Institutes of Sweden.

Det främsta skälet till den lägre klimatpåverkan är att FibreForm laminatet kräver mindre energi vid tillverkning jämfört med plast. Dessutom kan tråget återvinnas som papper i de flesta europeiska länder, vilket minskar klimatpåverkan från sluthanteringen.

Används i butiker

Det första tråget gjort av FibreForm introducerades till marknaden för cirka tio år sedan och har sedan dess vidareutvecklats. Det är godkänt för kontakt med mat och finns i butikerna som en förpackning för ost, kött, fisk och liknande livsmedel.

Läs hela artikeln…