70 procent av Sveriges pappersbruk sparar energi och pengar med smart sotblåsningsteknik

Pappers- och massabruks sodapanna är flaskhalsen i produktionen och där förbränningen av rester sker. Genom att effektivisera rengöringen kan bruken spara miljontals kronor – vilket är precis vad våra medlemmar Heat Managements teknik möjliggör. I dag finns deras teknik på 70 procent av sodapannorna i Sverige.

Genom att installera effektiv teknik för rengöring kan ångförbrukningen halveras och rengöringen fördubblas vid sotblåsningen i sodapannor. Det innebär att risken för driftstopp på pappers- och massabruken, till följd av manuell rengöring, sjunker drastiskt samtidigt som värdefull ånga sparas.

Tekniken sprider sig

Heat Management teknik finns på många bruk runt om i världen.

– Den globala marknaden är stor. Det finns ungefär 700 sodapannor i världen och cirka 20 i Sverige, säger Karl-Henrik Krantz på Heat Management.

I Sverige har Heat Management installerat sin teknik, i form av HISS™ (High Impact Sootblowing System), på närmare 70 procent av sodapannorna och den sista tiden har de tagit in ordrar från Centraleuropa och Sydamerika.

För bruken innebär tekniken en liten investering i förhållande till dess stora besparingsvärde som uppskattas motsvara flera miljoner kronor. Dessutom hjälper den förbränningsanläggningar på papper- och massabruk att nå FN:s globala mål genom att uppnå en högre energiproduktion och minskad miljöpåverkan.

Hållbar utveckling

Ett av företagen som har investerat i Heat Management HISS är Zellstoff Pöls AG som lät tekniken anslutas till deras samtliga 86 sotblåsare. Systemet togs i drift 2021 och nu har resultaten utvärderats.

– I den slutliga utvärderingen av HISS-systemet har vi kunnat mäta resultat som med god marginal överträffar de garanterade värdena, vilket gör det lättare att nå hållbarhetsmålen samtidigt som vi tar vår produktion av förnybar energi till nya höjder, säger Christian Perschler, projektledare för Zellstoff Pöls AG. 

Läs mer om HISS-tekniken och Heat Management som även erbjuder många andra smarta lösningar här.