620 trädplantor planeras i Sydsudan tack vare medlemmarnas enkätsvar

Tidigare i vår skickade vi på Paper Province ut en enkät till våra medlemsföretag. 62 företag svarade och det gjorde att vi kunde köpa 620 trädplantor som kommer att planeras i Sydsudan. Tusen tack för er insats!

För varje inkommet enkätsvar har Paper Province skänkt 50 kronor till Läkarmissionens projekt Trädplantering i Sydsudan. Det stora engagemanget bland medlemmarna gav resultat och räckte till hela 620 trädplantor.

Projektet bidrar till att förbättra klimatet och ger virke, ved eller frukt som familjen som bor intill odlingen själv kan använda eller sälja för att få pengar till annat. Träden blir till långsiktig nytta och glädje även för kommande generationer.

Trots många års inbördeskrig i Sydsudan har trädplanteringsprojektet fortsatt att växa. I takt med att nyttan med trädplantering har blivit uppenbar för allt fler familjer, har intresset för att plantera olika trädsorter ökat. Genom projektet har flera nya sorter tagits fram, som är särskilt lämpade för det klimat och de förhållanden som råder här.

Tack till alla som svarat på enkäten och på så vis varit med och gjort detta arbete möjligt!