50 blivande ingenjörer träffade medlemsföretag

Igår bar det av på KAU-resan, en dag då representanter från våra medlemsföretag och ingenjörsstudenter på Karlstads universitet fick möjlighet att träffas. Projektet Klimatsmart innovation fyllde en buss med 50 blivande ingenjörer som fick träffa sju företag. Stoppen för dagen var Nordic Paper Bäckhammar, Stora Enso Skoghall och Sweco. Det blev en lyckad dag då många nya kontakter knöts – gynnsamma för både företag och studenter.

Kompetens är en viktig fråga för företag. För att kunna leverera krävs kunnig personal och just ingenjörer är något som är väldigt eftertraktat. Samtidigt önskar studenterna ett utvecklande och roligt arbete efter studierna. Genom att sammanföra de båda – studenter och företag – hoppas vi kunna agera länk mellan behov av kompetens och sökandet efter ett arbete. Därför arrangeras årligen en studieresa till några av medlemsföretagen för blivande ingenjörer – en för de på KAU och en för de på Chalmers. Igår var det KAU-studenternas tur att följa med.

Under dagen fick studenterna träffa representanter från Valmet, Stora Enso Skoghall, Cowi, SOMAS, Nordic Paper Bäckhammar, BTG och Sweco. Det första stoppet gjordes i Bäckhammar hos Nordic Paper. På bruket tillverkas kraftpapper och greece proof-papper, varav 95 procent går på export. Där fick de även träffa Valmet, som driver tissue operation i Karlstad. På plats fanns bland annat Elin Engqvist, civilingenjör inom innovation och produktdesign på Valmet. Hon berättade om sitt arbete som till exempel omfattar lay out-arbete i 2D och 3D, användarvänlighet, säkerhet, modularisering och standardisering och patentansökningar. Ingenjörsstudenterna fick en bra inblick i hur hon hamnade på Valmet, vad hon tycker om arbetet och hur en dag kan se ut för henne. Ett tips hon gav dem var att de inte skulle oroa sig för att inte ha all kunskap.

– Det finns ingen som kan allt, det kan jag lova. Kunskapen förväntas inte vara på plats från start, den växer med tiden. Det är bara att fråga kollegor, söka på nätet och använda Wikepedia, det gjorde jag jättemycket. Och tänk på att när plan A misslyckas finns resten av alfabetet.
Hon berättade även att Valmet spår en ljus framtid.

– Det är en positiv framtid för oss. Toapapper är inget som folk drar ner på när ekonomin är sämre. Dessutom så är det allt fler som börjar använda det.

Även Nordic Paper bjöd på insikter och erfarenheter från en ung ingenjör – Anna Rosén, varpå studenterna fick följa med och titta på en av brukets maskiner.

Världens största maskin för vätskekartong

Efter besöket i Bäckhammar bar det av till Stora Enso Skoghall för att träffa fler företag och titta på KM8 – världens största kartongmaskin för vätskekartong. Den är närmare 300 meter lång och en av anledningarna till att bruket har kapacitet att förse världen med var sjätte vätskekartong som finns. Bara KM8 har nämligen kapacitet att tillverka vätskekartong till 100 miljoner enlitersförpackningar varje dygn.

På plats fick studenterna även träffa Maria Rentzhog, som arbetar som produktionsutvecklare på bruket. Hon berättade att hon har en bakgrund som civilingenjör inom teknisk kemi och att hon arbetat på Skoghall sedan 2007. Som projektledare och produktutvecklare har hon bland annat arbetat för att förbättra förpackningarna till Värmlandsmjölken. Detta genom att dra ner på fibermängden och bestrykningen i paketen, vilket är bättre för miljön.

Under dagen framgick det tydligt att det fanns en röd tråd bland de flesta av de unga ingenjörerna som höll i presentationer under dagen – de hade arbete hos företagen som de skrivit sina ex-jobb hos.  En av dem var Anders Svensson Höök från Cowi.

– För inte så länge sedan gjorde jag samma resa som ni gör nu. Då blev jag kontaktad av Cowi i samband med ett examensarbete, berättade han.

Idag arbetar han där som konsult vilket bland annat innebär att han är rådgivare kring tekniska lösningar. För honom har arbetet inneburit en del resande.

– Pappers- och massabranschen är global. Det kan ta en utomlands, speciellt som konsult. Jag har bland annat varit i Ryssland.

Anders arbetsområden omfattar bland annat rör- och anläggningsdesign, plan- och utrustningslayout, 2D och 3D-modellering av anläggning samt stress och flexibilitetsräkningar av rörledningar.

Ex-jobb öppnar upp för jobb

Vid det tredje stoppet, som gjordes hos Sweco, fanns även representanter från SOMAS och BTG.

– I Karlstad är vi strax över 200 som arbetar. Vi är ett hela Sweco i miniatyr. Vi har alla kompetenser och kan driva alla projekt, berättade Fredrik Björk. Till sin hjälp för att presentera Sweco hade han den nyutexaminerade Emelie Hartung som sedan augusti arbetar som byggnadskonstruktör. Även hon var en av dem som fick sitt jobb efter att ha skrivit sitt ex-jobb för företaget. Lika så är Niclas Dahlman. Han har sedan han avslutade sina studier vid Karlstads universitet arbetat som utvecklings- och forskningsingenjör på BTG.

– Vi tillverkar mätgivare, främst för papper- och massaindustrin. Vi mäter koncentrationen, ljuset och kappatal. Vi finns representerade överallt där man gör papper och längs med hela massalinjen där vi mäter lite olika saker på vägen.

Även Daniel Jansson har studerat vid KAU. Han var färdig högskoleingenjör 2007. Idag arbetar han som konstruktör och utvecklingsingenjör på SOMAS som gör ventiler.

– Vi arbetar i projektform. På SOMAS, som är ganska litet – ca 140 personer, får man vara med hela vägen. Det tycker jag om.

Mingel och god mat

KAU-resan avslutades på Nöjesfabriken. Där bjöd Per Andersson, ingenjör på avdelningen för biomaterial på Stora Enso Research Center på en föreläsning om sin väg från skolbänken till där han är idag. Några av råden han gav var; sök kortare tjänster så som projektanställningar och vikariat, tänk över ex-jobb och var ute i god tid – det kan vara vägen till jobb, prata med andra som läst samma utbildning till dig och se vad de gör idag för att få en inblick i vad du kan göra.

Påsen knöts sedan ihop med middag och mingel. På plats till detta fanns representanter från samtliga företag som varit med under dagen. Det gjorde att båda parter hade möjlighet att ta reda på mer om varandra. Förhoppningsvis knöts nya kontakter som kan leda till ex-jobb, sommarjobb eller framtida anställningar.

kauresan-2016-webb-14

kauresan-2016-webb-13

kauresan-2016-webb-12

kauresan-2016-webb-19

kauresan-2016-webb-7

kauresan-2016-webb-1

kauresan-2016-webb-3

kauresan-2016-webb-18

 

kauresan-2016-webb-5

kauresan-2016-webb-17

kauresan-2016-webb-15

kauresan-2016-webb-21