3500 arbeten under driftstopp på Stora Enso Skoghall

Under den kommande veckan finns 900 entreprenörer på plats i Skoghall för att utföra underhåll, rengöring och installationer på bruket. Även hundratals av Stora Ensos egna medarbetare arbetar med underhållsstoppet när runt 3500 arbeten ska utföras under en dryg vecka.

– I år ska vi installera delar av ett nytt styrsystem på vår största kartongmaskin. Vi moderniserar den drygt 20 år gamla maskinen med ny teknik för att kunna öka effektiviteten, berättar Mikael Forseryd som är projektledare för underhållsstoppet.

Under underhållsstoppet kommer även katalysatorn i en av brukets fastbränslepannor för bark och träfiber att bytas ut. Det kommer att ytterligare minska verksamhetens miljöpåverkan.

– Det är många personer på plats och det pågår mycket arbete samtidigt under en intensiv vecka. Vårt absolut viktigaste uppdrag är att det blir ett säkert stopp utan incidenter.

När fabriken stängs ner i slutet av vecka 41 kan det uppstå luktstörningar. Uppstart av produktionen planeras helgen vecka 42.