330 500 kronor till analys av svartlut

Acosense, Nordic Paper Bäckhammar och Fraunhofer-Chalmers Center får 330 500 kronor av Vinnova att genomföra en djupare analys av svartlut och sodapannans drift. Analysen kommer att göras i ett projekt som startar i sommar.

Efter ett anslag 2018 från Paper Province initierade Acosense ett samarbete med Nordic Paper Bäckhammar för att undersöka svartluten med Acosense unika teknologi. Projektet tar nu nästa steg då Vinnova anslår medel till en genomförbarhetsstudie för att vidare undersöka svartlutens egenskaper.

Analys ska minska energiåtgången

På massabruken eldas svartluten, en restprodukt i produktionen, upp i sodapannor för att skapa energi som går till att driva alla processer. Med projektet vill man optimera denna process.

Traditionellt har man främst analyserat svartlutens torrhalt, vilket inte ger hela bilden. Syftet är därmed att fånga variationer i svartluten som inte påverkar torrhalten, men som kan ha stor inverkan på svartlutens egenskaper. Målet är att undvika onödiga stopp, slitage på utrustning, ökad säkerhet och inte minst både öka energiutvinningen och minska energiåtgången.