2021 gav mer muskler till omställningsarbetet

Paper Province går in i det nya året med fler anställda och fler projekt än någonsin.

– Det ger oss starka förutsättningar att fortsätta gå i täten för den nödvändiga omställningen till ett klimatvänligt samhälle med hjälp av skogen, säger Sandra Sundbäck, vd på Paper Province.

Som ett företagskluster inom skogsbaserad bioekonomi arbetar Paper Province för att föra samman idéer, företag, akademi, kommuner och regioner som kan stötta och driva på den gröna omställningen.

– Det här ramverket, som är fullt av kunskap och möjligheter, förstärker skogens bidrag i omställningen till ett klimatneutralt samhälle, säger Sandra Sundbäck.

– Skogen är en förnybar resurs som lockar många intressenter, men vi måste använda den smart. Vi vill att varje träd som fälls ska förädlas på ett sätt som gör att det får ut sin maximala potential. För att nå dit krävs lyhördhet, innovation och samverkan, och det är kärnan i ett kluster.

Klustret växer och synliggörs

Sedan starten 1999 har mycket hänt inom Paper Province. Från att från början endast omfatta knappt tio medlemsföretag i form av pappers- och massabruk i Värmland är klustret idag en samlingsplats för över hundra medlemsföretag kopplade till den skogliga värdekedjan.

Under 2021 ökade antalet medlemmar till 116. Medlemsföretagen består av en bred palett av verksamheter. Pappers- och massabruken är fortfarande viktiga aktörer, men även underleverantörer och bolag inom energi, maskineri, bygg, turism och ingenjörsstjänster har fått en given plats i klustret. Likaså innovativa start-ups som gynnas av samverkan för att ta sig ut på marknaden.

Paper Province som organisation fick också fler anställda och antalet projekt ökade med över 30 procent jämfört med året innan.

Projekten som Paper Province driver eller medverkar i handlar om hållbar utveckling ur olika aspekter. Ofta är de delfinansierade av regionala medel, EU, samt myndigheter såsom Sveriges innovationsmynighet Vinnova eller Energimyndigheten.

– Exempelvis medverkar vi just nu i projekt som stimulerar jämställdhet i skogsbranschen, industriell träbyggnation, basindustrins digitalisering och innovationer kopplade till skogsmaterialet lignin, berättar Sandra Sundbäck.

– Även vår synlighet gentemot omvärlden har ökat markant de senaste åren. Sedan vi började mäta synlighet i sociala medier 2017 har vi fått i genomsnitt 349 procent fler följare och trafiken på webben har mer än dubblats, berättar Annica Åman, kommunikationsansvarig.

Fakta: Paper Province är certifierat med den internationellt erkända Gold Label-certifieringen. Utmärkelsen är den högsta kvalitetsstämpeln som ett kluster kan få och innebär att Paper Province rankas som ett av världens bästa näringslivskluster.