Pappersfiber kan återvinnas 25 gånger

Enligt en ny undersökning kan pappersfiber återvinnas med bra kvalitet upp till 25 gånger. Det är mer än tre gånger så mycket som tidigare uppskattningar visat. 

Av det papper som konsumeras i Sverige återvinns 80 procent av pappersförpackningarna, 95 procent av tidningarna och 77 procent av grafiskt papper. Endast förpackningsmängden motsvara 28 Globen fyllda från golv till tak. 

Bra för miljön 

Genom att öka återvinningen ytterligare kan stora miljöbesparingar göras. Det handlar inte bara om att öka insamlingen utan också antalet gånger varje fiber kommer till användning. Så genom att sprida kunskapen om att papper kan återanvändas omkring 25 gånger, hoppas Skogsindustrierna kunna göra skillnad. 

– Vi hoppas att konsumenter blir ännu mer motiverade att återvinna. Mjölkförpackningens fiber kan dyka upp i en ny vara 24 gånger till efter att du sköljer ur den och lämnar den till återvinningen. Då räcker varje avverkat träd väldigt långt, säger Viveka Beckeman, Skogsindustriernas vd. 

Återvinningen i dag 

Den nya vetskapen om pappersfibrernas livslängd beskrivs i rapporten ”Recyclability of cartonboard and carton” av Dr Rene Eckhart. I sin forskning har Dr Eckhart studerat materialets styrka, hållfasthet och svällningskapacitet.